Woningbouw Gnephoek stap verder, maar nog niet zeker

Tijdens een vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Wonen van Provinciale Staten heeft een meerderheid van de leden zich uitgesproken voor de veelbesproken woningbouw in de Gnephoek. Tegelijk werd duidelijk dat er nog voldaan moet worden aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde van de financiering is nog niet geregeld. Daarmee is de realisering nog lang niet zeker.

De voorzitter van het GnephoekBeraad, Albert Dorrestein, maakte in zijn inspreek reactie bij de vergadering van de commissie ook duidelijk dat zonder een degelijke financiering de bedoelde plannen niet uitgevoerd kunnen worden.

De commissie Bereikbaarheid en Wonen besprak het Contourenplan Gnephoek als het gaat om het beoogde woningbouwprogramma, de financiële uitvoerbaarheid, de eisen aan de bestuurlijke overeenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn en de besluitvorming. Het GnephoekBeraad vindt dat er nog veel teveel haken en ogen aan het plan zitten om daar goedkeuring aan te geven. De gemeente Alphen aan den Rijn overziet de financiële consequenties niet, terwijl er juist hoge eisen aan bouwen in de polder Gnephoek moeten worden gesteld. De aantasting van het Groene Hart in deze polder vraagt juist om veel aandacht voor dat bouwen, zodat dit in de toekomst niet tot grote problemen leidt voor de volgende generaties.

In de Gnephoek moet vooral ruimte komen voor 60% betaalbare woningen, waarvan 40% sociale woningen. Dat vraagt om investeringen van de gemeente en projectontwikkelaars, waarvan de laatste ruim 70% in handen hebben. Gezien de hoge investeringen in het bouwrijp maken, de noodzakelijke infrastructuur, de natuur, hoogwaardig openbaar vervoer en voldoende zorgvoorzieningen, kan men zich afvragen of dit voor de gemeente niet veel te grote risico’s met zich meebrengt. Dat geldt voor de gemeente Alphen aan den Rijn die de komende jaren met flinke financiële tekorten en teruglopende reserves te maken krijgt.

Bij de financiering van de plannen is de gemeente afhankelijk van steun van het Rijk. Daarbij gaat het altijd om medefinanciering van de gemeente. De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap hebben al aangegeven geen extra financiële steun te geven, terwijl de plannen juist zo duur zijn om de beoogde kwaliteit te bereiken. De inwoners van Alphen aan den Rijn, en dan gaat het ook om de kernen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk zitten niet te wachten op een naburige Vinexwijk met veel sluipverkeer. De Gnephoek dreigt zo een autowijk met onvoldoende openbaar vervoer en slechte verbindingen met het stadscentrum te worden.

Het Contourenplan Gnephoek is een plan met veel ambities en kan gerust een experimenteel plan genoemd worden. Dat betekent ook dat hoge eisen aan de uitvoering gesteld moeten worden. Dat allemaal vraagt heel veel van de aanpak en dus ook van de financiering. Deze is nog niet geregeld.

Voor meer informatie: Albert Dorrestein, Voorzitter GnephoekBeraad Gnephoekberaad23@gmail.com

Het GnephoekBeraad is een overlegorgaan van allerlei inwonersorganisaties en inwoners betrokken bij de ontwikkelingen van de Gnephoek. Tot nu toe gaat het om de volgende inwonersorganisaties: Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard Landlustweg (SLLLL), Vereniging Maak het hart niet hard (MHHNH), Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW), Dorpsraad Woubrugge.

Misschien ook interessant?

Advertenties