Werkgroep Groen wil na 60 jaar nu eindelijk eens een modern en groen dorpshart voor Hazerswoude-Rijndijk

Er zijn grote verschillen in ambitie tussen de Werkgroep Groen van het dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost en de gemeente als het gaat om de vergroening van het dorpshart: “Wij willen een complete renovatie op basis van een visie en niet alleen maar incidentele verbeteringen.”

De Werkgroep Groen heeft meegedacht over de mogelijkheden voor vergroening van het verouderde dorpshart van Hazerswoude-Rijndijk en daarvoor al in 2022 een visie op papier gezet. Zij vinden een complete renovatie van het in de 60-er jaren ontwikkelde dorpshart noodzakelijk, waar de gemeente slechts geld beschikbaar heeft voor verbeteringen in het kader van regulier onderhoud.  “Wij willen samen met de gemeente toewerken naar een eigentijdse, groene en levendige woon-, winkel- en verblijfsomgeving in Hazerswoude-Rijndijk. Maar dat blijkt wel een kwestie van dromen, durven, doen en vooral van volhouden!,” aldus Stephan van Dorp, voorzitter van de Werkgroep Groen.

Veel steen aan de Da Costasingel zelf

Vergroening is noodzaak

De gemeente, de winkeliersvereniging en de werkgroep Groen van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zijn het met elkaar eens, Hazerswoude-Rijndijk wil een groen dorpshart met nadruk op biodiversiteit, levendigheid, sociale cohesie, gezondheid en een florerend klimaat voor ondernemers. “Een circulaire, duurzame en creatieve groene inrichting van het dorpshart draagt hieraan bij,” vindt de Werkgroep Groen. “Wetenschappelijk is zelfs bewezen dat groen een rustgevend effect heeft op mensen, uitnodigt tot langer verblijf en leidt tot een ander koopgedrag. Een groen dorpshart is dus van groot belang binnen ons dorp.”

Op basis van een gebiedsvisie

Van Dorp: “Als werkgroep hebben wij in samenspraak met omwonenden een totaalplan aangedragen aan de gemeente waarin een visie op vergroening van het hele gebied rond de winkelstraat is opgenomen. Aan het ontwerp van het huidige dorpshart uit de 60-er jaren is tot op heden weinig veranderd. Dat betekent veel rechte lijnen en veel steen wat weinig uitnodigend is. Wij willen een meer natuurlijke en speelsere omgeving, met aandacht voor de ontwikkeling van meer biodiversiteit in het groen. Met kleine aanpassingen komt je er dan niet.”

Nadruk gemeente op onderhoud

De gemeente zelf geeft aan in de afgelopen periode diverse verbeteringen te hebben aangebracht in de omgeving van de Da Costasingel, zoals de aanleg van een fontein, nieuwe lantaarnpalen, de aanplant van extra bomen en de verlenging van wandelpaden. Ook hebben de rotonde en het oorlogsmonument nieuwe beplanting gekregen. “Binnenkort worden bloembakken met een organische vorm geplaatst. Vrijwilligers kunnen bijdragen aan de keuze van de beplanting van deze bloembakken en het onderhouden ervan,” aldus de gemeente.

Hapsnap verbeteringen

Deze wijze van uitvoering van groenrenovatie komt echter niet in de buurt van de visie van de Werkgroep Groen. “Wij zien in de uitvoering nauwelijks iets terug van het door ons als inwoners ingediende plan en dat is teleurstellend, zeker omdat wij verder ook geen parken hebben in onze kern. We hadden gehoopt op meer groen en een moderner en creatiever ontwerp, maar helaas wordt het gebied nu met minimale middelen opgeknapt, maar niet getransformeerd naar een sprankelend groen dorpshart.”

Moodboard voor een speelse en op ontmoeten gerichte groene omgeving van de Da Costasingel

In Alphen kan het wel

Het steekt de werkgroep eveneens dat afgelopen week de ‘Programmavisie Gezond Stadshart’ in de gemeenteraad is aangenomen. In dit visiedocument geeft de gemeente Alphen aan den Rijn de ambitie aan om ‘de Gezondste en Groenste Binnenstad van het Groene Hart te hebben in 2035’. Er wordt voor ruim 50 miljoen euro aan voorstellen voor vergroening en verduurzaming van dit gebied voorgesteld. Van Dorp: “Dan vraag je je wel af, waarom kan het in Alphen aan den Rijn wel in een totaal nieuw gebied en in het gedateerde jaren-60 dorpshart van Hazerswoude-Rijndijk niet?”

Hoe verder?

Van Dorp: “Wij blijven ons als werkgroep hard maken voor een echt groen en uitnodigend dorpshart. We hopen in gesprek met de gemeente op een opening om meer te doen dan het summiere onderhoudsplan dat er nu ligt. Het hoeft niet allemaal in een keer te worden uitgevoerd, als we maar toewerken naar uitvoering op basis van een integrale en gemeenschappelijke visie.”

Misschien ook interessant?

Advertenties