Wat betekent woningbouw in de Gnephoek voor Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk?

De stap naar woningbouw in de polder Gnephoek is nog lang niet definitief. Het doorslaggevende punt van de financiering is nog niet rond. Dat hangt mede van de Tweede Kamer af die nog een toezegging van 50 miljoen euro moet doen, terwijl de gemeentelijke begroting voor de plannen nog niet rond is.

De komende jaren moet er op gemeenteniveau flink bezuinigd worden wat ook niet anders dan consequenties moet hebben voor de bouw plannen. De bedoeling is dat er voldoende betaalbare woningen kunnen komen en dat wordt nog lastig gezien allerlei ontwikkelingen op de woningmarkt. De race is dus nog lang niet gelopen. Tegelijk is het verstandig om ook eens op een rij te zetten wat woningbouw in de Gnephoek voor consequenties zou hebben voor Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk.

De bouw van 5500 woningen in de Gnephoek kan niet anders dan gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk. Het autoverkeer kan via de N11 en een aquaduct bij de Heimanswetering een uitweg vinden, maar dat ook doen via de Hoogewaard/Dorpsstraat en de Hoorn/Rijndijk. Het bereiken van de N11 kan namelijk ook via deze routes plaatsvinden. In Koudekerk speelt dan ook nog de komst van een bedrijventerrein op locatie Rijnpark. Weliswaar is het de bedoeling dat vrachtverkeer via de Maximabrug een route krijgt, maar de busjes en personenwagens zullen naar verwachting ook hun route vervolgen via de Hoogewaard/Dorpsstraat. Het dreigt daardoor veel drukker te worden op die route.

De komst van een station bij de Gemeenweg in Hazerswoude-Dorp versterkt de toename van verkeer in beide kernen. Wie met zijn auto vanuit de Gnephoek naar het station wil, kan natuurlijk naar het station Alphen Centrum gaan, maar doorrijden naar Hazerswoude-Rijndijk zou ook een optie kunnen zijn als dat qua parkeren aantrekkelijker is. Het is duidelijk dat ook hierdoor meer sluipverkeer in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk te verwachten is. Het gaat daarbij om honderden auto’s per dag.

Wij moeten ons dus echt zorgen maken over het te verwachten verkeersinfarct als er geen structurele maatregelen genomen worden. En dan nog kun je stellen dat het echt drukker gaat worden in beide kernen. Daarbij spelen de effecten van de dit jaar te openen Rijnlandroute en het toenemende sluipverkeer van en naar de A4 ook een nadrukkelijke rol.

Het GnephoekBeraad vindt het belangrijk dat burgers ook meedenken en -praten over wat er te gebeuren staat. Tot nu toe is het beraad niet positief over hoe de gemeente Alphen aan den Rijn met de burgerparticipatie omgaat. Het gaat niet alleen om “zenden”, maar juist om “luisteren” en burgers de kans geven om mee te praten zonder dat dit als een plichtmatige zaak bedoeld is.

Voor meer informatie:
Albert Dorrestein, voorzitter GnephoekBeraad, gnephoekberaad23@gmail.com

Het GnephoekBeraad is een overlegorgaan van allerlei inwonersorganisaties en inwoners betrokken bij de ontwikkelingen van de Gnephoek. Tot nu toe gaat het om de volgende inwonersorganisaties: Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard Landlustweg (SLLLL), Vereniging Maak het hart niet hard (MHHNH), Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW), Dorpsraad Woubrugge.

Misschien ook interessant?

Advertenties