Vrijwilliger worden

De Groene Hart Koerier heeft een team van vrijwilligers dat elke week met elkaar de krant/nieuwswebsite voorziet van artikelen uit de dorpen. Een aantal ervan is vaste verslaggevers voor een van de dorpskernen. Daarnaast leveren vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties op regelmatig basis verslagen in van activiteiten, of zij schrijven de inhoud van rubrieken. Hoe meer inwoners incidenteel of op vaste basis artikelen schrijven voor de Groene Hart Koerier, hoe beter. We zijn immers een informatiekanaal VOOR en DOOR INWONERS zelf!

Naast de leveranciers van artikelen zijn er ook vrijwilligers nodig voor de organisatie van de krant, van het bestuur, tot aan relatiemanagers, webmasters en algemeen ondersteuners. Hier onder een overzicht van de vacatures.

Vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur speelt zeker in 2024 een belangrijke rol in het bepalen van de koers voor de verdere ontwikkeling van de digitale krant. We kunnen mensen gebruiken die meedenken over de aanpak en uitvoering daarvan. Ook zijn er vacatures voor bestuurslid en zoeken we een voorzitter.

Schrijven van artikelen en rubrieken

We zoeken inwoners die het leuk vinden om regelmatig een artikel te schrijven voor de krant. Dat kan gaan over nieuws en activiteiten in het eigen dorp, of om interviews met actieve inwoners die om wat voor reden dan ook voor het voetlicht mogen komen (inwonersinitiatieven, vrijwilligersactiviteiten of verhalen van ondernemers, verenigingen, organisaties, politiek e.d.). We hebben daarin ook verschillende doelgroepen van jong tot oud. Hetzelfde geldt voor het maken van rubrieken of een column over diverse onderwerpen. Heb je daarvoor een idee, dan horen we dat graag!

Relatiebeheer

Relatiebeheer voor de Groene Hart Koerier houdt in dat je de contacten onderhoudt met bestaande adverteerders en vaste informatieleveranciers, maar ook op zoek gaat naar nieuwe. Ben je goed in contacten leggen en heb je een zakelijke instelling? Dan zijn we op zoek naar jou.

Organisatie en website

We zoeken ook vrijwilligers die wekelijks een aantal uren vrij kunnen maken voor ondersteuning van de redactie. Het gaat om zaken als het maken van een activiteitenkalender, het uitvoeren van correctiewerk, het op de website plaatsen van artikelen, e.d..

Ben jij zo nu en dan of wekelijks beschikbaar om ons te ondersteunen? Stuur een e-mail naar info@groenehartkoerier.nl en we nemen contact met je op voor het verkennen van de mogelijkheden. Wij vergoeden de onkosten die vrijwilligers maken.