Verslag Koningsspelen

Vrijdag hebben de drie basisscholen in Hazerswoude-Dorp (OBS De Springplank, St. Michaëlschool en PCB Johannes Post) gezamenlijk de Koningsspelen gevierd.

Door onder andere de medewerking van lokale sportverenigingen, het Groene Hart Rijnwoude en een aantal bedrijven kan er worden gesproken van een mooi dorpsfeest! De dag stond in het teken van lekker bewegen en plezier maken. De kleuters deden dat op hun eigen school, met verschillende spelletjes en opdrachten.

Warming-up

Op het voetbalveld werd het programma van de groepen 3 t/m 8 samen begonnen met een warming-up verzorgd door Ward (Alphen Vitaal), voor de kinderen een bekend gezicht vanuit schoolpleinsport. Na deze opening begonnen de groepen 3 t/m 5 aan hun circuit langs allerlei spellen op het voetbalveld. In gemixte groepjes (leerlingen van de verschillende scholen bij elkaar) hebben de kinderen zich vermaakt met onder andere voetbal, een samenwerkingsactiviteit, stoepranden, levend kwartet en een springkussen. De groepjes leerlingen werden begeleid door studenten van het Groene Hart.

Sportclinic

Voor de groepen 6 t/m 8 waren er verschillende sportclinics, in gemixte groepen legden zij zelfstandig een route af langs onder andere dans, ultimate frisbee, bootcamp, volleybal, tennis, tafeltennis. Door vrijwilligers van de verschillende verenigingen werden deze clinics gegeven, daarbij geholpen door studenten van het Groene Hart.

Conclusie

Aan het eind van de dag keek de organisatie terug op een mooie dag, vol met sport, spel en vooral plezier. Mooi om te zien hoe de kinderen van de verschillende scholen met elkaar spelen en omgaan én dat er met medewerking van iedereen zo’n mooie dag is ontstaan.

De organisatie wil nog een dankwoord richten aan de Albert Heijn voor het deelsponsoren van de traktaties voor de leerlingen, aan Bakkerij van Noort voor het verzorgen van de oranje tompouces voor de vrijwilligers van de sportverenigingen en aan de familie Kreft voor het belangeloos beschikbaar stellen van de verschillende springkussens.

Misschien ook interessant?

Advertenties