Verkoop ensemble Rijndijk door Parochie H. Thomas

De Scheepjeskerk, ofwel St. Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk zal door verkoop niet meer in gebruik zijn als kerk en op termijn een andere bestemming krijgen. Dat heeft pastoor Ruud Visser zondag na de eucharistieviering bekend gemaakt aan de leden van parochiekern Michael-Bernardus.

Met pijn in het hart

“Een kerkgebouw afstoten doe je niet zomaar. Dat doet pijn. Zeker voor de mensen die hun leven lang in de St. Bernarduskerk gekerkt hebben”, geeft Visser aan. “Maar als we eerlijk naar de situatie van nu kijken, dan is het al gauw duidelijk dat we niet erg lang meer kunnen blijven kerken op alle locaties waar nu nog een van onze kerkgebouwen staan. We zullen het niet meer kunnen betalen, we hebben er de pastores en vrijwilligers niet meer voor, en het meest pijnlijke is:  er zullen niet genoeg kerkbetrokkenen mensen meer zijn. Er moet dus iets gebeuren.”

Verkoop aan Stichting Scheepjeskerk

“Deze zorgelijke situatie zou kunnen leiden tot ontmoediging en berusting. Maar dat mag het -zeker in een geloofsgemeenschap- niet worden. Ook onze tijd geeft aan de Kerk nieuwe uitdagingen waarmee de parochie aan de slag moet. Er wordt gevraagd tijdig te handelen,” vervolgt Visser. De Stichting Scheepjeskerk toont al vele jaren interesse in de St. Bernarduskerk, het klooster en de bijbehorende tuin, gezamenlijk ‘het ensemble’ genoemd. Men wil daar huisvesting voor werkende jongeren realiseren. Visser: “Het parochiebestuur vindt dit een goed doel en wil daarom, gelet op de huidige situatie van het klooster, van harte zijn medewerking aan de koop verlenen. Het bestuur zal daarom aan de Bisschop van Rotterdam het verzoek doen om de St. Bernarduskerk aan de eredienst te onttrekken. De parochie zal dan dit kerkgebouw verlaten. Op zondag zal de klok niet meer luiden. De Bisschop heeft inmiddels het parochiebestuur laten weten zich hierin te kunnen vinden.”

‘Op zondag zal de klok er niet meer luiden’

Bezinning over vervolg

Het feit dat de Scheepjeskerk na 169 jaar in gebruik te zijn geweest als kerk wordt afgestoten betekent niet het einde van de parochiekern Michael-Bernardus. De Parochie heeft nog drie andere kerkgebouwen in gebruik en ook nu al worden vieringen van de verschillende parochiekernen om beurten in de H.H. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp en in de Bernarduskerk gehouden. “Echter ook zonder kerkgebouw waar de deur open gaat kun je als geloofsgemeenschap van betekenis zijn”, is het uitgangspunt van het parochiebestuur.  Visser roept de parochianen dan ook op om met elkaar de uitdaging aan te gaan om ‘opnieuw te bloeien’.  Een eerste aanzet hiertoe wordt gegeven op een bijeenkomst op woensdag 3 mei om 19.30 uur in de kerk.  

Misschien ook interessant?

Advertenties