Uit Raadspraak, nieuwsbrief van de gemeenteraad

Bestemmingsplan Bentpoort – Benthuizen

De raad is akkoord gegaan met het bestemmingsplan Bentpoort nabij noordelijke entree Bentwoud aan Hogeveenseweg in Benthuizen. Hierdoor is er ruimte voor recreatie en een openbaar parkeerterrein. Ook is het voor M. van der Spek Groep mogelijk om een kantoor te bouwen en het terrein makkelijker toegankelijk te maken. 

Foto: Diana Baak -Bentwoud

Bestemmingsplan Dorpsstraat 97-111, Benthuizen

De raad is akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor de Dorpsstraat 97-111 in Benthuizen. Hierdoor is het mogelijk om hier maximaal 40 woningen te bouwen. Het gaat om woningen en appartementen, koop en (sociale) huur. De bestaande woningen wordt gesloopt.

Bestemmingsplan Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp

Aan de Burmadeweg 6 in Hazerswoude-Dorp zit een gemengd veebedrijf met koeien, schapen en kuikens. Om beter voor de kuikens te kunnen zorgen is meer ruimte nodig. De raad heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de kuikens meer ruimte krijgen. Het aantal dieren blijft gelijk.

Oefenavond brandweer Hazerswoude-Dorp

Raadsleden zijn aanwezig geweest bij een oefenavond van de brandweer in Hazerswoude-Dorp. De avond bestond uit het bijwonen van een oefening en het stellen van vragen.

Bestemmingsplan kamerverhuur

In Aarlanderveen, Hazerswoude-Dorp en Zwammerdam is het mogelijk dat bestaande woningen worden opgesplitst voor bijvoorbeeld kamerverhuur. Dit kan leiden tot overlast voor de omgeving. In de rest van de gemeente is dit al niet meer toegestaan. De raad heeft besloten om de regels nu ook aan te passen voor de locaties in Aarlanderveen, Hazerswoude-Dorp en Zwammerdam, zodat dit niet meer mogelijk is.

Favoriete plek van Hans van Kuijk, raadslid SGP uit Benthuizen

Dit jaar staan we stil bij 10 jaar herindeling. In 2014 werd ook Benthuizen een deel van de grote gemeente Alphen aan den Rijn. Inmiddels wonen mijn vrouw en ik hier al ruim 37 jaar. Een mooi dorp, rustig en landelijk gelegen tussen de grote steden die op afstand gehouden worden door het Bentwoud en een plassengebied. Een dorp ook waar de zondagsrust over het algemeen nog gerespecteerd wordt.

Mijn favoriete plek is Korenmolen De Haas, aan het eind van de Dorpsstraat. Een molen uit 1772 die vanuit alle richtingen waarin je Benthuizen nadert direct zichtbaar is.

De molen is een Rijksmonument en draait volledig op vrijwilligers. Zowel molenaars als winkelpersoneel zetten zich bijna dagelijks in. Zelf ben ik sinds 2017 bestuursvoorzitter van de Stichting en ik doe dit met veel plezier. Momenteel staat de molen in de steigers en vindt een grondige restauratie plaats. We doen dit in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een erkend adviesbureau. Vorig jaar zijn we met alle voorbereidingen gestart en we hopen in juli klaar te zijn. Na de laatste restauratie, die in 1985 plaatsvond, zal De Haas dan in prima staat en weer voor langere tijd het “pareltje van Benthuizen” zijn. Mooi, om ook als raadslid iets voor je dorp te kunnen betekenen op deze manier. Dat geeft mij veel voldoening en samen met andere inwoners proberen we Benthuizen schoon, mooi en leefbaar te houden. En uiteraard niet alleen mijn dorp, ook de andere kernen hebben zeker mijn aandacht en interesse. Laten we het goede voor elkaar blijven zoeken!

Abonneren op Raadspraak?

Wilt u de volledige Nieuwsbrief Raadspraak van de gemeenteraad ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Misschien ook interessant?

Advertenties