Twee megazakken met lege flessen voor giro 555

Kinderen van OBS JPF Steijaert in Hazerswoude-Rijndijk hebben ruim 600 flessen ingezameld en het statiegeld gedoneerd aan giro 555 voor de slachtoffers van aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Dit leverde een mooi bedrag van 135 euro op.

“We hadden bij juf Jolanda ‘nieuwsbegrip’ in de les en toen ging het over de aardbeving in Turkije en Syrië”, vertelt initiatiefnemer van de actie Pepijn van Arkel uit groep 6. “Toen de juf vroeg ‘Wat kunnen wij als school doen voor de mensen die door de aardbeving zijn getroffen?’ heb ik de statiegeldactie bedacht. Ik had bij de Hoogvliet gezien dat je daar je lege flessen kan inleveren voor giro 555.” Maar hoe moest Pepijn de hele school meekrijgen voor zijn actie? Juf Jolanda kwam met het idee om het plan op te schrijven. Pepijn: “Ik heb toen een brief geschreven aan alle kinderen en hun ouders over mijn plan en die brief is (via het ouderportaal) naar alle ouders gestuurd. Daardoor wisten alle kinderen van school ervan. En ik heb de kinderen uit mijn klas ook allemaal zelf gevraagd om mee te doen. We hebben met elkaar meer dan 600 flessen opgehaald, dus ik vind het wel een succes geworden.”