Trienette Meester

Mijn naam is Trienette Meester, geboren in Haarlem in 1955. Ik woon al ruim 40 jaar, eerst met ons hele gezin met onze kinderen Roos en Bob en nu nog samen met mijn man Peter, met tussenpozen in Hazerswoude-Rijndijk

Die tussenpozen kregen vorm in het wonen in Polen, Roemenië en Nigeria, toevallig allemaal landen in transitie. Landen waar dus veel veranderd is de afgelopen decennia. Wat een ervaring en voorrecht om in landen te mogen wonen in tijden van verandering. Om te zien hoe de inwoners daar vorm aan geven. De vorm die echter niet altijd zomaar te vinden is. Mijn leven in deze landen ervaar ik, als ik erop terugkijk, vooral als zeer verrijkend. Het heeft mij een ruimere blik gegeven. Er zijn zoveel “waarheden” waarmee je het leven vorm kunt geven. Als beeldend kunstenaar gebruikte ik juist die veranderingen en het effect op die samenlevingen als een inspiratiebron voor mijn eigen werk en uiteindelijk ook in de studie Antropologie aan de universiteit in Leiden.

Ik heb het geluk dat ik op een van de mooiste plekken van Hazerswoude woon. Elke ochtend kijk ik even naar de Rijn; waait het hard, zijn er grote golven of lijkt het net een spiegel? Buiten dat het een idee geeft over de wind en het weer is het ook belangrijk voor mijn dagelijkse ochtendduik in de zomer. In de winter beperk ik de ochtendduik tot twee keer in de week met mijn fijne buurvrouw. Koud, maar het geeft veel positieve energie.

Kunst in allerlei vormen brengt mij in beweging. Afgelopen jaar heb ik samen met een mooie groep mensen ArtEvent 2023 in Alphen aan de Rijn georganiseerd en vormgegeven. Zo’n 4000 mensen hebben allerlei kunstvormen kunnen zien en beluisteren. Een prachtig festijn.

In Koudekerk aan den Rijn staat de brugkerk, de oudste kerk in de gemeente Alphen aan de Rijn. Een monument dat Koudekerk mede haar karakter geeft en zeer de moeite waard is om te bewaren voor de toekomst. Ik ben gevraagd om in het bestuur van de stichting Vrienden van de brugkerk aan de Rijn plaats te nemen en mee te helpen om dit “bewaren” vorm te geven. Ik vind het mooi om nu, in een tijd van veel veranderingen, iets van het verleden te behouden en dit gebouw naast de kerkelijke functie ook meer een gemeenschapsfunctie voor alle inwoners van Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude- Rijndijk te geven zodat het ook in toekomst van betekenis kan blijven.

Graag geef ik het estafettestokje door aan Mariska van Dorp. Haar enthousiasme is zeer aanstekelijk en helpt haar om Actief Rijnwoude kleur te geven.

Advertenties