Tijdelijke huisvesting zorgt voor hoofdbrekens bij gemeente

Waar komen tijdelijke woningen in de Alphense dorpen? Dat is de vraag die wethouder van As namens de gemeente Alphen de komende maanden moet zien te beantwoorden.

Een locatie voor asielzoekers lijkt in iedere geval gevonden te zijn. Op het bedrijventerrein Hoorn-West, naast de Alphense gevangenis, kan een locatie voor 350 tot 400 asielzoekers komen. Deze locatie wordt momenteel door de gemeente aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van een AZC-locatie voor een periode van maximaal vijf jaar.

Maar is er ook onderdak nodig voor Oekraïense vluchtelingen en inwoners van Alphen aan den Rijn, waaronder zogeheten spoedzoekers en mensen uit de maatschappelijke opvang. Er wonen nu 215 Oekraïense vluchtelingen op de Noorderkeerkring in Alphen, maar deze gebouwen moeten aan eind van het jaar zijn ontruimd.

Nadat in Hazerswoude-Dorp de weerstand voor potentiële locaties toenam, riep wethouder van As tijdens een bewonersavond op om eigen suggesties voor locaties in te sturen. Het was volgens de gemeente een groot succes, er werden rond de dertig suggesties door inwoners ingediend. De kritiek dat niet iedereen op de hoogte was van deze oproep en dat mensen wellicht locaties ver van hun eigen achtertuin hebben ingediend, legt de gemeente naast zich neer.

Hoeveel mensen een suggestie voor een locatie hebben ingestuurd, kon de gemeente niet exact vertellen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn sommige locaties door meerdere personen aangedragen en andere personen hebben weer meerdere locaties aangedragen. Hoewel de nadruk op Hazerswoude-Dorp lijkt te liggen, geeft de gemeente aan dat er in de gehele gemeente Alphen naar mogelijkheden wordt gezocht. Nieuwe suggesties voor locaties kunnen door inwoners naar informatiebijeenkomst@alphenaandenrijn.nl worden gestuurd.

Overzicht suggesties locaties voor tijdelijke huisvesting

Hazerswoude-Dorp
Een aantal locaties is vertrouwelijk aangeboden; deze worden openbaar als ze haalbaar blijken te zijn
ITC terrein (nabij Boskoop)
Katjespolder (naast de Gemeneweg)
Katjespolder / Gemeneweg (oude brandweerkazerne en gemeentewerf)
Landvliethal
Omgeving zwembad De Hazelaar
Sportparklaan (weiland achter zwembad, nu locatie voor maatschappelijke opvang)
Sportparklaan (weiland langs voetbalvelden)
Verlengde Herenweg (weiland langs fietspad)
Voorweg (dijkkavel)
Voorweg (Van der Hoek)
Weiland (vrije kavels aan provinciale weg)
Weiland bij rotonde tegenover brandweer (aan provinciale weg)
Weiland Hobbemastraat
Westzijdeweg 69
Zuiddijk (braakliggende hoek tussen Zeeland Hoeve en provinciale weg)
Zuidkade (Van der Hulst)
Zuidsingel (locatie Pippeloentje)
Benthuizen
Benthorn (nabij golfbaan)
Bentwoudlaan (tegenover brandweerkazerne)
Hogeveensepad (naast kruising Hoogeveense weg)
Hoogeveenseweg 4 (in bocht naast Vermeulen Groep)
Kruising Bentwoudlaan met Dr. Albert Schweitzerlaan
Slootweg
Speeltuin Benthuizen
Overige aangedragen locaties
Rijndijk 296  (Hazerswoude Rijndijk)
Ruimte achter/naast voetbalclub Floreant (Boskoop)

Hoe worden locaties beoordeeld?

De beoordeling of een locatie in aanmerking komt voor (de bouw van) tijdelijke huisvesting wordt gedaan op:

  • Hindercontouren (geluid, lucht, stof, waterpartijen en ‘risicobronnen’)
  • Wie de eigenaar is
  • Hoe de gemeente deze locatie ziet (ziet de gemeente zelf belemmeringen)
  • Aanwezigheid van voorzieningen (treinstation, bushalte, centrum, snelweg afrit, supermarkt, kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs)
  • Ontsluitingsmogelijkheden (wegen, fietspad, voetpad)
  • Technische haalbaarheid
  • Of de grond beschikbaar is in 2023
  • Aantal verkeersbewegingen
  • Hoe snel nutsvoorzieningen kunnen worden aangelegd (gas, water en licht)

Daarnaast zal de gemeente tegen het stikstofdossier aanlopen wanneer het zelf nieuwe tijdelijke woningen wil bouwen. De vraag is of het de gemeente lukt om voor het einde van het jaar de benodigde onderzoeken en vergunningen rondom stikstof te regelen, of dat bestaande bebouwing een snellere optie is.

Vervolgproces

De conclusies van de zoektocht naar nieuwe locaties zullen in mei door de wethouder met het college en de gemeenteraad worden gedeeld. Daarna volgt een nadere uitwerking van de meest kansrijke locaties, in samenspraak met de bewoners van de dorpen. In juli volgt een definitief besluit over de te ontwikkelen locaties voor tijdelijke huisvesting. De wethouder wil in ieder geval met direct omwonenden en het bredere dorp in overleg blijven over de uitkomsten van de beoordeling van de aangedragen locaties. Draagvlak binnen de dorpen blijft hierin erg belangrijk, aldus de gemeente.

Suggesties voor alternatieve locaties?

Er kunnen nog nieuwe suggesties voor locaties worden ingediend. Stuur hiervoor een e-mail naar informatiebijeenkomst@alphenaandenrijn.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties