Station Hazerswoude-Rijndijk in 2026 gerealiseerd

Kom voor informatie naar de inloopavond op 15 juni

In 2026 is er een station in Hazerswoude-Rijndijk en rijden tussen Leiden en Utrecht de hele dag vier treinen per uur. Dat is het plan van Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland en ProRail. Op een inwonersavond op 15 juni lichten zij de plannen toe en start de inwonersparticipatie.

Verbeteren van het OV

Het verbeteren van de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht en een nieuw station in Hazerswoude-Rijndijk maken onderdeel uit van de ambities om het OV in de regio uit te breiden en te verbeteren. Ook in de verdere omgeving worden aanpassingen aan het spoor uitgevoerd. Zo komt er op de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude-Rijndijk een viaduct over het spoor voor autoverkeer en een tunnel voor fietsers/brommers. Ook wordt bekeken of het mogelijk is dubbelspoor door te trekken vanaf Groenendijk tot het nieuwe station en om de boog van het spoor in Alphen te verruimen, zodat de treinen daar minder vaart hoeven te minderen.

Foto Michel Looijenstein

Plan voor station en spoorwegovergang

Het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk wordt conform het in 2016 al door de gemeenteraad vastgestelde plan gerealiseerd. Nieuw daarbij is dat er een regionale overstapplaats (transferium) bijkomt met parkeergelegenheid voor 300 auto’s. Het station komt precies op de plek van de huidige overweg. Daarom verplaatst men de overweg 150 meter naar het westen. Al het verkeer tussen Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp moet daardoor straks omrijden. De gelijkvloerse overweg bij de twee woningen aan de Stationsweg wordt opgeheven.

Alternatief voorstel dorpsoverleggen afgewezen

De dorpsoverleggen van Hazerswoude-Rijndijk hebben met steun van de andere dorpsoverleggen eind vorig jaar een alternatief plan bij de gemeenteraad en ProRail ingediend omdat zij de voorkeursvariant van de gemeente niet optimaal vinden. Namens de dorpsoverleggen zegt Harry Körmeling daar het volgende over: “Wij zien graag een ongelijkvloerse kruising van spoor met de Gemeneweg, waarbij de weg op haar plaats blijft en met een nieuw viaduct over het half verdiepte spoor geleid wordt. Dat heeft grote voordelen voor de spoor- en verkeersveiligheid, voor de doorstroming van het verkeer, het is duurzamer en ook nog toekomstvast.” Ook de veiligheid kan volgens de dorpsoverleggen beter. Körmeling: “Fietsers moeten behalve omrijden straks extra de Gemeneweg oversteken op een onoverzichtelijke plek. Ook de wijze waarop het tracé van de omgeleide Gemeneweg en fietspad tussen de hogedruk gasleiding en spoor ingeklemd wordt, vinden wij veel te krap.”

De omleiding van de Gemeneweg heeft volgens de dorpsoverleggen negatieve gevolgen voor de verkeersmobiliteit in de omgeving en heeft vanwege het omrijden ook impact op het milieu. Daarbij gaat ProRail in tegen het eigen beleid om geen nieuwe gelijkvloerse spoorwegovergangen meer aan te leggen. “Jammer is dat er alleen naar de kosten gekeken is en niet naar de voordelen en de extra inkomsten die het alternatieve plan met zich meebrengt. Aanvankelijk waren de gemeenteraad en ProRail enthousiast over ons alternatief. Echter vanwege diverse bezwaren van politieke aard en de hogere kosten (10 miljoen extra op een budget van 70 miljoen) is op 20 april 2023 door de raad vastgehouden aan de voorkeursvariant van college en ProRail”, aldus Körmeling.

Dubbel spoor, maar wanneer?

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om binnen de huidige plantermijn dubbel spoor aan te leggen tussen Groenendijk en het nieuwe station. Körmeling: “ProRail heeft al laten doorschemeren dat de kans dat dit nu wordt meegenomen niet groot is en dat men verwacht dat dubbelspoor pas over 20 jaar aan de orde is. Dat zou betekenen dat er tegen die tijd weer een aanpassing moet worden gedaan aan het stationsgebied. Wij hopen daarom dat nu in elk geval geen keuzes worden gemaakt die het in een later stadium alsnog realiseren van een viaduct over het spoor in de weg staan.”

Waarover meepraten?

In het participatietraject dat de gemeente samen met ProRail op 15 juni start kan over een aantal zaken rondom de aanleg en de ontsluiting van het station worden meegepraat door bewoners. Wat het station betreft gaat het om het parkeren voor fietsers en auto’s, de invulling van de openbare ruimte en het groen, de aansluiting vanuit de wijk voor fietsers en voetgangers op het station, sociale veiligheid en de voorzieningen op het perron. Als het om de omgeving gaat kunnen inwoners laten horen wat zij vinden op de onderwerpen: tunnel voor langzaam verkeer, realisatie van rotondes op de (omgelegde) Gemeneweg, de nieuwe ontsluitingsroute bij opheffen spoorwegovergang Stationsweg en de locatie van de bushaltes. In het maken van uiteindelijke keuzes op de genoemde onderwerpen spelen maakbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid een bepalende rol.

Waarover niet meepraten?

De keuze voor een gelijkvloerse kruising voor autoverkeer en het omleggen van de Gemeneweg staan volgens gemeente en ProRail niet meer ter discussie tijdens het participatietraject. Körmeling:  “Wij vinden het als dorpsoverleggen een gemiste kans dat een veiligere ongelijkvloerse kruising kennelijk niet meer bespreekbaar is. Zeker omdat uit de recente enquête die wij als dorpsoverleg hebben gehouden blijkt dat de plannen voor het station bij veel inwoners van Hazerswoude-Rijndijk nog niet leven en zij niet hebben kunnen meedenken over de voor- en nadelen van een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising van autoverkeer met het spoor.”

Inloopavond

De eerste inloopavond vindt plaats op 15 juni tussen 18:00 en 20.30 uur in Basisschool De Tweeklank, Da Costasingel 42 in Hazerswoude-Rijndijk. Daar zullen de plannen op grote tekeningen te zien zijn. Wie zich wil inlezen kan terecht op www.prorail.nl/hazerswoude-rijndijk.  Om om de hoogte te worden gehouden kun je je inschrijven voor een digitale nieuwsbrief.

Misschien ook interessant?

Advertenties