Staat de gemeente Alphen binnenkort vol met zonnevelden?

De gemeente gaat een nieuw beleid ontwikkelen om het aanvragen van zonnevelden met zonnepanelen te stimuleren. ‘We willen haast maken om de kaders aan te geven zodat we met elkaar weten waar het mogelijk is om zonnevelden aan te leggen en aan welke eisen het moet voldoen’, legt wethouder Gert van den Ham (D66) uit.

Er is namelijk best wat interesse om de zonnevelden aan te leggen volgens de wethouder. ‘Bijvoorbeeld richting het gebied van Zwammerdam langs de N11. Externe partijen hebben interesse in dat gebied.’

Foto: John van der Tol
Dit zijn de zonnepanelen waar het om gaat, vlak achter de Máximabrug

Vanaf 2050 energieneutraal

De gemeente heeft als doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit is ook vastgelegd in het Coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij en het Duurzaamheidsprogramma. Om de doelstelling te halen is er volgens de gemeente een stevige energietransitie nodig. Er moet energie worden bespaard, duurzame energie opgewekt en worden overgestapt op duurzame verwarming.

Daarom wordt er nu een programma ontwikkeld voor de energietransitie. Eén van de belangrijkste onderwerpen is het duurzaam opwekken van energie. Daarin ligt de focus op het creëren van een toekomstbestendig energiesysteem. Dit nieuwe systeem moet leveringszekerheid bieden, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en netcongestie oplossen. Dat is namelijk een zorgenkindje in Alphen, maar ook in andere Nederlandse gemeenten.

Netcongestie is een soort file op het elektriciteitsnet. Dit komt voor als de volledige capaciteit van het net is bereikt. Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net.

Gemeente ligt achter op schema

De gemeente wil grip hebben op het energiesysteem. Daardoor kan het andere ontwikkelingen, zoals de woningbouw en het uitbreiden van bedrijven faciliteren. De gemeente wil in 2030 20 procent van het energieverbruik duurzaam opwekken. Daarnaast wil het bestuur van Alphen dat 50 procent van de grootschalige opwek lokaal eigendom is.

De regio heeft als doelstelling om in 2030 1,14TWh duurzaam op te wekken. Alphen aan den Rijn heeft een bod gedaan van 0,32 TWh. Op dit moment loopt de gemeente achter op schema om dat doel te behalen. Dat is een van de conclusies uit het Rekenkamercommissie onderzoek naar het energieakkoord Holland Rijnland.

Budget en deadline voor beleidsplan

Op dit moment dienen initiatiefnemers een individuele aanvraag in als ze op grootschalige wijze, zoals met een zonneveld, duurzame energie op willen wekken. Voor elk van deze initiatieven is een maatschappelijke afweging met onderzoeken en advisering nodig.

Om meer duidelijkheid te bieden en deze aanvragen te stroomlijnen is een nieuw beleid nodig voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Het coalitieakkoord van de gemeente geeft als richtlijn dat opwekken van zonne-energie op dak de voorkeur heeft en dat het op land alleen mogelijk is in het geval van dubbel ruimtegebruik.

Voor het doorlopen van dit proces tot het definitieve beleid worden kosten gemaakt. Daarvoor wordt een budget gereserveerd van 65.000 euro. De verwachting is dat het beleidskader ‘grootschalige zon’ aan het einde van het eerste kwartaal in 2025 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Misschien ook interessant?

Advertenties