Respect

Waarschijnlijk overkomt het u ook wel eens: een hoogleraar geeft via de media zijn visie op een of andere problematiek… en dan voegt de journalist er ter informatie nog aan toe in welke discipline de professor lesgeeft. Tot mijn schande moet ik niet zelden bekennen dat ik er geen idee van heb met wat voor colleges de goede man of vrouw zich staande houdt. In de wetenschap kent men blijkbaar vele leerstoelen en het etiket van hoogleraar is ook nog eens heel aantrekkelijk. Maar ja, we leven in een tijd van specialismen en dat heeft nu eenmaal consequenties.

Ook verbaas ik me regelmatig over de diverse onderzoeken die bepaalde instanties ‘in opdracht van’ plegen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau moest zo nodig uit zoeken wat nu precies de ideeën en argumenten van de coronasceptici behelzen. Het ligt voor de hand dat heel veel mensen – na al die affaires – een zeker wantrouwen koesteren inzake de overheid. En als die overheid, bijv. na het uitbreken van een pandemie, er dan (op advies van deskundigen) toe overgaat mensen beperkingen en verplichtingen op te leggen, zijn de rapen vaak helemaal gaar. En steeds komen de sceptici met het ‘vage’ argument dat de overheid ‘tot meer’ in staat is als ze dit soort maatregelen treft; en dan kunnen we dus wel ‘dag’ zeggen tegen onze zo zwaar bevochten vrijheid. Om maar te zwijgen over het waanidee dat er een elite bestaat die alles in het werk stelt haar macht via wat voor middelen dan ook (bijv. vaccinatie!) te bestendigen en zelfs uit te breiden.

Het is duidelijk dat we dan heel dicht tegen allerlei complottheorieën aan schuren en het is nog duidelijker dat aanhangers van complottheorieën niet snel van standpunt wisselen. Verscheidene rechtszaken hebben dat op niet mis te verstane wijze aangetoond.

Het SCP komt tot de conclusie dat de vertolkers van het sceptische geluid in de media zelden aan het woord kwamen en dat op zich is al een veeg teken. De journalisten zouden te weinig nieuwsgierig zijn naar ideeën die ze als onbetrouwbaar beschouwen. Maurice de Hond (denk aan De Deventer Moordzaak) en Willem Engel (sterfte t.g.v. COVID-19 is te vergelijken met een stevig griepseizoen) werden als wappies weggezet en dat werd niet door iedereen op prijs gesteld… om het maar voorzichtig uit te drukken.

Het is echter zonneklaar dat het flink uit de klauw kan lopen als landelijke dagbladen aan dit soort onzin aandacht schenken. Het SCP komt met het vaderlijke advies steviger te zoeken naar de achtergrond van de zgn. zorgen van de coronasceptici… M.a.w. we moeten meer respect tonen voor de wappies en we mogen hun ideeën bestrijden maar dan wél op een respectvolle wijze.

Ja, ja, ‘respect’, waar heb ik dat meer gehoord! Respect is een synoniem van ‘eerbied’ en ik heb het idee dat tal van mensen niet van plan zijn de meest idiote argumenten van de sceptici met veel eerbied aan te horen.

Het SCP zal het allemaal wel goed bedoelen, maar iedereen met ook maar een beetje gezond verstand weet dat debatteren met wappies een gebed zonder einde is. En lange gebeden ben je snel zat!

Wist

Advertenties