Renovatie Schrijverswijk: mooi en lelijk tegelijk

In de Schrijverswijk van Hazerswoude-Rijndijk wordt sinds november 2022 groot onderhoud uitgevoerd. In de 50 jaar oude wijk worden riool, bestrating, groen en straatverlichting volledig vernieuwd. Als je nu door de wijk loopt is het verschil tussen oude en vernieuwde omgeving goed zichtbaar. Algemeen beeld is dat het er een stuk fraaier op wordt. Maar niet iedereen is blij…

Waarom problemen niet samen met inwoners oplossen?

Aansluiting nieuw op bestaand is problematisch

Bewoners van een deel van de wijk zijn niet te spreken over het resultaat in hun straat. Daar sluit de met zo’n 25 centimeter opgehoogde bestrating namelijk niet meer aan op de tuinen en brandgangen van de huizen, wat tot wonderlijke overgangen van nieuw naar bestaand leidt. “Wij maken ons als inwoners zorgen over de gevolgen van die hoogteverschillen en vrezen voor wateroverlast en hoge kosten om hiervoor onze tuinen, schuttingen en brandgangen te moeten laten ophogen,” vertelt Luc Burlage, een van de gedupeerde bewoners van het Albert Verweijplantsoen. “Maar waar wij als bewoners vooral boos over zijn is dat het oplossen ervan door de gemeente volledig als probleem van de inwoners wordt gezien. Er is geen enkele handreiking door de gemeente gedaan om samen naar oplossingen te zoeken.”

Voorbeeld van een hellingbaan gemaakt om de tuin weer met straatniveau te verbinden.
Links: Luc Burlage en rechts Jelke Bethlehem uit de Albert Verweijstraat

Steeds nul op het rekest

Ter voorbereiding van de ingrijpende werkzaamheden in de wijk heeft reeds in 2020 een eerste van drie informatieavonden voor de bewoners plaatsgevonden. Burlage: “Vanaf het begin was op de tekeningen al duidelijk dat in een aantal straten aansluitingsproblemen zouden gaan ontstaan. We hebben dan ook meteen onze zorgen daarover geuit op de inwonersbijeenkomsten.  Men gaf aan ‘uit voorzorg’ voor zo’n enorme verhoging gekozen te hebben. Noodzaak was het dus blijkbaar niet. Een preventieve verhoging van maar 10-15 centimeter had ook gekund en daarmee waren de aansluitingsproblemen aanzienlijk makkelijker te verhelpen geweest. Maar daar viel niet over te praten. Nu moeten voor- en achtertuinen en brandgangen volledig op eigen kosten van de bewoners worden opgehoogd. Deze weer normaal laten aansluiten op het nieuwe straatniveau is nodig om te voorkomen dat onze schuren en tuinen bij regen onder water lopen.”

Vertrouwen is weg

“Nu het werk in uitvoering is en ook daadwerkelijk zichtbaar wordt wat de consequenties zijn, blijkt het nog erger dan we al dachten en heb ik namens de groep inwoners een brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn geschreven. Dat heeft vorige week weer tot een gesprek met de projectleider geleid waar voor de zoveelste keer aan ons is medegedeeld dat het óns probleem is en niet dat van de gemeente. Van een gesprek en samen zoeken naar een oplossing was wederom geen sprake,” aldus Burlage. “Dit soort plannen wordt vooral vanaf de tekentafel gemaakt met een krap budget, waardoor bijstellen op geen enkele manier meer mogelijk is. Maar zo verspeel je als gemeente wel het vertrouwen van de inwoners en voed je weer het oude sentiment in de dorpen dat zij worden achtergesteld bij de rest van Alphen.”

Herkansing

Vraag die dan rijst: ‘Wat is het vertrouwen van je burgers je waard als gemeente’?  Want op het totale budget voor dit (en elk) renovatieproject was een bescheiden percentage incalculeren als bijdrage in het oplossen van dit soort aansluitingsproblemen van nieuw op oud toch ook een optie geweest. Burlage: “Het traject voor het samen met de inwoners herinrichten van het groen en het speelplantsoen is nog aan de gang. Ook daar lijkt een te krap budget en een weinig flexibele opstelling vanuit de gemeente de motivatie van inwoners om er energie in te steken te gaan blokkeren. Hopelijk pakt de gemeente hier alsnog de mogelijkheid om het anders te doen.”

Het plantsoen: goede plek om er samen met de bewoners weer wat moois van te maken

Misschien ook interessant?

Advertenties