Renovatie parkeerterrein voor AH Hazerswoude-Dorp

Het parkeerterrein voor supermarkt Albert Heijn en andere winkels aan de Gemeneweg wordt vernieuwd, want de kwaliteit ervan is ver onder de maat volgens de gemeente Alphen aan den Rijn. Op 24 januari wordt een bijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten.

“De maatregelen op het kruispunt bieden de kans om het winkelgebied en parkeerplaats kwalitatiever en ook toegankelijker te maken”, geeft de gemeente aan.  “Er zal aandacht worden gegeven aan het optimaliseren van groen in de openbare ruimte. En er zal worden beoordeeld of de jonge kastanjeboom die verplaatst moet worden elders een plek terug kan krijgen.” Dat meldt het college van b&w aan de gemeenteraad.

Participatie

“In drie bewonersavonden is gevraagd aan omwonenden en winkeliers naar wat er beter/anders kan en waar men knelpunten ziet. Naar aanleiding van deze input is het ontwerp van het parkeerterrein in stappen aangepast op de wensen,” aldus de gemeente.  Op woensdag 24 januari 2024 organiseren wordt een bijeenkomst georganiseerd om het ontwerp ook met de andere inwoners te delen.

Aantal parkeerplaatsen

In het nieuwe ontwerp kunnen 64 parkeerplekken gerealiseerd worden. Op dit moment zijn er 70 parkeerplekken en de gewenste capaciteit is 84 plekken. Dat er minder parkeerplekken terugkomen komt doordat rekening gehouden moet worden met de provinciale plannen voor herinrichting van het kruispunt Dorpstraat-Gemeneweg (N209).  “Door het nemen van aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een blauwe zone, kan het parkeerterrein efficiënter gebruikt gaan worden. Dit zal in overleg met omwonenden en ondernemers verder worden uitgewerkt,” vertelt de gemeente.

Onvoldoende parkeerplekken

Onno Beugelsdijk, eigenaar van het Albert Heijn filiaal, is teleurgesteld over het plan. “Het is mooi dat het parkeerterrein wordt aangepakt. Het is hier en daar verzakt, parkeerplekken zijn niet goed aangegeven en het geheel geeft een wat rommelige indruk. Helaas blijkt uit dit plan dat er kostbare parkeerplekken verloren gaan en dat de parkeerbehoefte bij lange na niet wordt ingevuld. De werkelijke behoefte, gebaseerd op berekeningen van de gemeente zelf, ligt namelijk 30% hoger. Bottleneck blijft de onbegrijpelijke verhuizing van de bushalte, waardoor minder ruimte overblijft voor parkeren. Op het overblijvende reepje staan nu 62 parkeerplekken geprojecteerd. Helaas de kleinst mogelijke plekjes met daartussen een weg van slechts 6 meter breed. Met hierop elkaar passerende auto’s, in- en uitparkeerders, fietsers, klanten (al dan niet met kinderen) en winkelwagentjes. Veel verkeersstromen en gebruikers komen samen op een kleine ruimte. Dat is echt geen lekkere situatie.”

Inrit parkeerplaats

Zowel vanaf het kruispunt Gemeneweg (N209)-Dorpstraat als vanaf de Oude Gemeneweg kunnen automobilisten straks het parkeerterrein oprijden. De inrit vanaf het kruispunt is nieuw. Waar bestuurders nu nog voor Bakker Ammerlaan rijden om het terrein te verlaten en de Dorpsstraat op te draaien, kan straks rechtstreeks de provinciale weg opgereden worden.

Beugelsdijk en omwonenden zien op basis van dit deel van het plan problemen voor de doorstroom en veiligheid. Voor het in- en uitrijden van het parkeerterrein hebben wij een alternatief aangedragen dat volgens experts beter is, maar daar wil men niet aan.”

Bevoorrading winkels

De bevoorrading van winkels zal in de nieuwe situatie op dezelfde wijze kunnen plaatsvinden als nu. Vrachtwagentrailers mogen straks maximaal 13,6 meter lang zijn (nu is dat 16,6 meter).

Misschien ook interessant?

Advertenties