Kerken aan den Rijn

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper – Reijneveld (Protestantse Gemeente), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet – Heemskerk (RK-Parochiekern), tel. 071-3414210.

www.pknkoudekerk.nl

Terug naar de Brugkerk

Vanaf zondag 16 juni gaan we weer kerken in de Brugkerk. De officiële heropening van de kerk zal pas zijn op zondag 15 september. De reden om dat later te doen is dat we dan weer even hebben kunnen wennen aan hoe alles werkt in de vernieuwde kerk en eventueel kunnen verhelpen wat niet direct werkt.

Soep en Praatje

Een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, jong en oud. Welkom op 18 juni om 12.00 uur in ‘Onder Dak’ voor heerlijke soep met brood, er wordt ook een vegetarische soep gemaakt. Aanmelden bij jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl of bij Agaath Koers: 06 12317899

Kijk eens om je heen

In de eerste maanden dat we weer samenkomen in de Brugkerk zullen dominee Willem Biesheuvel en pastor Wilna Wierenga in verschillende diensten aandacht geven aan alles wat er te zien en te beleven is in het kerkgebouw en interieur van de Brugkerk.

Diensten over het licht in de kerk, de muziek, de verbinding met de tempel uit het Oude Testament, het liturgisch centrum, de kleuren en de verbinding met het voorgeslacht.

Zomerzangavonden

‘Ga mee! Zing mee! In de verschillende kerken zullen in de zomer weer de inmiddels geliefde en beroemde zomerzangavonden worden gehouden. Heerlijk samen zingen en zo de lofzang gaande houden. De eerste is op 10 juli in De Hoeksteen in Benthuizen. Aanvang is 19.00 uur en na afloop is er koffie of thee. Later volgt er meer informatie over data en plaatsen.

Parochie Heilige Thomas

www.heiligethomas.nl

Blijde rijders

Voor mensen, die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen, kan voor vervoer gezorgd worden. Jan en Annie van Dijk coördineren dit. Door omstandigheden zijn er de laatste tijd minder Blijde Rijders beschikbaar, daarom zijn we op zoek naar mensen, die bereid zijn om parochianen, die niet gemakkelijk zelfstandig reizen, naar de kerk te brengen. Voor meer informatie of aanmelding als Blijde Rijder kunt u bellen met Jan en Annie van Dijk via 071-3412629. We hopen dat mensen, die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen ook een beroep op hun familie doen.

Parochiekern Michael – Bernardus

Ook al is de Bernarduskerk aan de eredienst onttrokken, als geloofsgemeenschap HH. Michael en Bernardus blijven we naar elkaar omzien. Met vragen en voor het doorgeven van intenties kunt u altijd mailen of bellen naar het secretariaat want dit blijft zeker nog gewoon in de Rijnzaal en bereikbaar. Secretariaat Michael Bernardus hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bel 06 51030279. Ook bij een overlijden kunt u het secretariaat bellen en dan proberen we u zo goed mogelijk bij te staan en naar mogelijkheden te zoeken voor een waardig afscheid.

Voor een viering kunt u op zondagmorgen naar een van de kerken van de Thomasparochie of in de omgeving gaan. Natuurlijk kunt u ook vrijdagmorgen om 9.30 uur naar de Herbergier komen, waar na afloop ook een kopje koffie of thee met elkaar gedronken wordt. Het is misschien een stap, maar ga eens mee met iemand, die er vaker komt, want er komen bijna alleen mensen naar de viering, die niet in de Herbergier wonen.

Koffieochtend

Op de derde vrijdag van de maand is er altijd een koffieochtend in Pleyn 68 maar omdat Pleyn 68 verbouwd wordt is het koffie drinken op vrijdag 21 juni in de Scheepjeskerk. Welkom vanaf 9.30 uur.

Kom op de koffie!

Kom op de koffie of de thee. Dat kan in de maanden juli en augustus op maandagmorgen tussen 10.00 uur – 11.30 uur. Als er veel mensen op vakantie zijn en u druk bent met de planten en de huisdieren van uw kinderen of de buren kan het fijn zijn even ergens binnen te lopen voor koffie en praatje. We hebben goede

ervaringen opgedaan in de Advent en nu willen we dit in de zomermaanden en waarschijnlijk ook weer in de advent herhalen.

Als u uw deur gastvrij wilt openen laat het even weten. In het volgende parochieblad, in de digitale Groene Hart Koerier en natuurlijk in het weeknieuws zullen we er meer over melden. Agaath Koers en Tineke Heemskerk tel 071 3413723 of mail fam.heemskerk@planet.nl.

Advertenties