Kerken aan den Rijn

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper – Reijneveld (Protestantse Gemeente), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet – Heemskerk (RK-Parochiekern), tel. 071-3414210.

www.pknkoudekerk.nl

Soep & Praatje

Van harte welkom voor een kom soep en fijne gesprekken, op dinsdag 13 februari om 12.00 uur in Onder Dak. Aanmelden bij Agaath Koers, 06-12317899.

Wereldgebedsdag 

Op vrijdag 1 maart om 19.00 uur wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden in Onder Dak. Deze wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. Dit jaar is de liturgie gemaakt door christenvrouwen uit Palestina. Het thema is: “Verdraag elkaar in liefde”.Zij hebben met elkaar nagedacht over dit thema vanuit de context van ons lijden. Ze hopen andere christenen te inspireren om elkaar te dragen en verdragen in liefde in moeilijke tijden.

Sobere maaltijd

Woensdag 6 maart om 18.00 uur is er een sobere maaltijd in Onder Dak, naast de Brugkerk. Je kunt het ook een vastenmaaltijd noemen. Niet alleen moslims vasten, ook in de katholieke kerk kennen we een vastentijd. Tegenwoordig sluiten velen uit andere kerken zich daarbij aan. Daar kan iedereen zijn of haar eigen invulling aan geven, minder eten, geen alcohol, schermtijd beperken of vaker de fiets pakken, vult u zelf maar in. De vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op Paaszaterdag. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus eigenlijk blijven er 40 dagen over, vandaar “veertigdagentijd” . Het getal veertig verwijst onder meer naar het aantal dagen, dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren, dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land. Als u deelneemt aan de sobere maaltijd, vragen we een bijdrage voor het vastenactieproject van de parochie. Het vastenactieproject is dit jaar voor de districten Gutu en Bikita in Zimbabwe, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Samen met de lokale bevolking worden waterputten geslagen en tuinen aangelegd. Verder worden vooral vrouwen en jongeren ondersteund en bv. voorzien van een naaimachine en startmateriaal, zodat ze kleding kunnen maken: o.a. schooluniformen. De sobere maaltijden worden georganiseerd door de Raad van Kerken. Meer informatie en aanmelden bij: Truus van der Heijden,  truus.van.der.heijden@pknkoudekerk.nl of Tineke Heemskerk fam.heemskerk@planet.nl.

Parochie Heilige Thomas

Om en om kerken

Vanaf  juli zijn we begonnen met het om en om kerken, aanvangstijd 10.00 uur. Zowel aan de Rijndijk als in het Dorp staat er na afloop van de viering koffie en thee klaar. Wanneer u vanuit Hazerswoude – Dorp naar de viering in de H. Bernarduskerk wilt komen, kunt u voor vervoer bellen met 06-24764418. Voor vervoer naar de vieringen in Hazerswoude-Dorp kunt u contact opnemen met Jan en Annie van Dijk, telefoonnummer 071-3412629.

Jubileumviering Bernarduskoor

De derde jubileumviering, 25 februari om 10.00 uur in de Bernarduskerk, wordt weer een feestelijke viering. Onder leiding van Marco Kalkman, die tot het jaar 2005 dirigent van het Bernarduskoor is geweest en organist Gerard Poort, die op 15-jarige leeftijd al begonnen is met het begeleiden van het koor, worden mooie liederen ten gehore gebracht. Gezongen wordt o.a. de mis in C van Gounod en de Cantique de Jean Racine van Fauré. Graag nodigen wij iedereen uit om deze viering mee te beleven op zondag 25 februari.

Sobere maaltijd

Op woensdag 6 maart om 18.00 uur is er een sobere maaltijd in Onder Dak in Koudekerk a/d Rijn. Meer informatie zie hierboven. U kunt zich aanmelden bij Truus van der Heijden: truus.van.der.heijden@pknkoudekerk.nl of Tineke Heemskerk: fam.heemskerk@planet.nl.

Advertenties