Presentatie uitkomsten onderzoek fusie Habeko wonen met MeerWonen

Een fusie met MeerWonen is een goed antwoord op de uitdagingen waar Habeko wonen voor staat. Samen zijn Habeko en MeerWonen organisatorisch beter in staat om de opgaven rond nieuwbouw en verduurzaming op te pakken. Dat is een van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Atrivé.

Stichting MeerWonen is een woningcorporatie met woningen in de gemeenten Kaag & Braassem en Oegstgeest. Zij hebben net als Habeko wonen veel binding met kleine kernen en stellen persoonlijke dienstverlening voorop. De visies van beide organisaties komen grotendeels overeen en dat maakt MeerWonen zeker een potentiële fusiepartner voor Habeko wonen.

Voordelen voor de huurders

“Dat blijkt ook uit de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat in november is gestart en eind februari wordt afgerond,” zegt Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko wonen. “Een fusie met MeerWonen zou Habeko wonen én haar huurders zeker voordelen opleveren. Wij verwachten dat onze organisatie veel robuuster wordt. Het zal de dienstverlening en de communicatie met onze huurders nog beter maken. En we kunnen zelfs versnellen op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw in de dorpen.”

Het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie van Habeko wonen met Stichting MeerWonen is nagenoeg afgerond. De voorlopige uitkomsten zijn onder meer besproken met de raden van commissarissen, de huurdersvertegenwoordiging van beide woningcorporaties en de medewerkers.
Op 14 februari zijn de leden van de vereniging Habeko wonen op de hoogte gebracht in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. De leden hebben een belangrijke rol in dit proces, omdat er een overgang van de rechtsvorm ‘vereniging’ naar ‘stichting’ nodig is om te kunnen fuseren met een andere stichting. In de tweede helft van maart brengen de leden daar hun stem over uit en dat moet een weloverwogen stem zijn, aldus Martin Bogerd. “Er ligt zeker een grote verantwoordelijkheid bij hen.”

Voor huurders blijft kantoor Hazerswoude-Dorp beschikbaar

De huurdersorganisatie van Habeko wonen, SBHw, was ook aanwezig in De Juffrouw. SBHw-voorzitter Cor de Jong stipte nog twee punten aan die voor veel huurders erg belangrijk zijn. “De huur moet betaalbaar blijven en het kantoor in Hazerswoude-Dorp moet beschikbaar blijven voor huurders.” Martin Bogerd kon op deze punten bevestigend antwoorden. Ook staat hij positief tegenover de suggestie om de fusieorganisatie een nieuwe naam te geven.

In de Woningwet is bepaald dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben met betrekking tot een fusie. Het bestuur van SBHw voelt de grote verantwoordelijkheid om een goed onderbouwde en zorgvuldige zienswijze op te stellen. “SBHw heeft nog geen ‘ja’ gezegd maar we zijn wel degelijk positief over de mogelijke fusie met MeerWonen,” aldus De Jong.

Het verslag van de ledenavond op 14 februari in De Juffrouw staat op de internetsite van SBHw: www.sbhw.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties