Politiek leiderschap en omgang met ons belastinggeld

Ingezonden door Robert Hagendoorn

De laatste tijd roepen diverse gebeurtenissen in onze Provincie en Gemeente bij mij een gemis aan politiek leiderschap op. Goed leiderschap is niet alleen richting geven en besluiten nemen, maar ook de talenten en werkkracht van je kiezers tot ontplooiing brengen en open staan voor hun adviezen en kritiek. Durven twijfelen als er signalen uit de samenleving en de kiezers komen dat je aannamen niet (meer) kloppen, dat je op een verkeerd spoor zit. Het bewustzijn dat je geld maar één keer kunt uitgeven en dat het goed verdeeld moet worden om het maximale eruit te halen om je maatschappelijke doelen te bereiken. Daarom bij deze wat recente observaties.

Belasting betaal je omdat…

Belasting in een democratie is bedoeld om gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk te maken en welvaart te delen. Een kleine groep vermogenden en bedrijven fiscaal bevoordelen of belastinggeld over de balk te gooien dient dat doel niet. Niet iedereen krijgt de talenten, de opvoeding en de mogelijkheden om figuurlijk sterke schouders te ontwikkelen. Op grond van officiële publicaties en persoonlijke praktijkervaring mist zo’n 25 % van de bevolking de talenten en gezondheid om geheel op eigen benen te staan. Anderzijds kiest zo’n 25% van onze bevolking met ‘brede schouders’ een partij die vooral de al brede schouders bevoordeelt. De verschillen groeien weer en roepen spanningen op. Belastinggeld kan echter ook armoede compenseren, betaalbare woningen, een gezonde leefomgeving en de energietransitie voor iedereen mogelijk maken. Politieke partijen die voor zo’n compensatie zijn werden onlangs door de VVD-partijleider als ‘linkse wolk’ weggezet. Waar kiest de zwijgende meerderheid
van grofweg 50% voor?

Waar kiezen we voor en wat gebeurt er met ons belastinggeld?

Bij provinciale en gemeentelijke politici valt me op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw een gebrek aan flexibiliteit op in combinatie met een verontrustende zelfoverschatting. Enerzijds een grote gevoeligheid voor lobbyisten uit de transportsector en de projectontwikkeling, anderzijds een grote ongevoeligheid voor de belangen het grootste deel van de inwoners. Voorbeeld: er wordt al bijna 10 jaar door de Provincie een oplossing gezocht voor een nooit aangetoond verkeersprobleem. Intussen is bijna 300 miljoen belastinggeld nutteloos uitgegeven aan lege bruggen en weggedeelten in Waddinxveen en bij Koudekerk. Bovendien is de Provincie vergeten om de ontsluiting van het stadsdeel Oosterheem en het logistieke terrein Prisma in Zoetermeer zo te regelen dat er geen sluipverkeer over de N209 door Hazerswoude-Dorp zou worden toegevoegd. Zelfoverschatting van eigen inzicht. In combinatie met het ontbreken van ambtenaren die onervaren bestuurders met hun kennis en inzicht helpen geen brokkenpiloten te worden. Het meest stuitende is, dat als ervaren burgers met onweerlegbare onderbouwing aantonen dat je voor heel wat minder dan die 300 miljoen de echte knelpunten voor inwoners en bedrijven kunt wegnemen, politici star vasthouden aan een eenmaal genomen besluit waar ze nog eenvoudig op terug kunnen komen.

De verkiezing van Provinciale Staten

Maakt u zich geen illusies over ons Provinciebestuur en nog minder over onze invloed op de eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten en de gedeputeerden in onze Provincie zijn in hoge mate passanten, die een takenpakket hebben dat te groot is als ze het goed willen uitvoeren. Ik ben niet vertrouwd met alle ambtelijke ondersteuning, maar die op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur is vooral procedure gericht en niet in staat gebleken de uitbesteding professioneel aan te sturen en inhoudelijk tegenwicht te bieden aan gedeputeerden die inhoudelijk leken zijn. Dus wilt u verder smijten met belastinggeld en schade aan het Groene Hart en Hazerswoude-Dorp beperken, stem dan op een partij van de ‘linkse wolk’.

Misschien ook interessant?

Advertenties