Pilot Mobiele Milieustraat Benthuizen 

Voor veel inwoners is het Ecopark in Alphen aan den Rijn dé plek om grove afvalstromen in te leveren. Gemiddeld gaat een huishouden driemaal per jaar naar het Ecopark. Voor kleinere hoeveelheden afvalstromen wordt de afstand tot het Ecopark als een belemmering gezien en belanden de afvalstromen geregeld in het restafval in plaats van in de gescheiden stromen die het Ecopark biedt. Om de service te verhogen en afvalscheiding te verbeteren, wordt bij wijze van pilot de Mobiele Milieustraat voor een jaar in Benthuizen ingezet. Het gaat om een maandelijks terugkerende inzet. Op deze manier kan ervaring opgedaan worden met deze service. Na de pilot wordt afgewogen of de service ook in de andere kernen wordt ingezet.

Participatie

De wens om de service van het Ecopark dichter naar de inwoners toe te brengen is ook geuit in dorpsoverleggen. Dit voorstel volgt dus uit onder andere deze participatie. In het dorpsoverleg van Benthuizen is Buurtcentrum de Tas geopperd als potentiële locatie. Deze zal meegenomen worden in de afweging voor een locatiekeuze. Voor de locatie is het van belang dat de Mobiele Milieustraat veilig toegankelijk is, gebracht en gehaald kan worden, en tevens op een locatie staat waar op een natuurlijke manier al veel mensen komen. Nabij een supermarkt is om die reden ook een veelgekozen locatie.

Evaluatie pilot

Om na de pilot te kunnen bepalen of de inzet voortgezet of uitgebreid wordt, wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie: – Tevredenheidspeiling in dorpsoverleg Benthuizen – Tevredenheidspeiling van bezoekers na 9 maanden inzet – Ervaring personeel Mobiele milieustraat en hoeveelheid ingezamelde goederen Realisatie Voor de locatie en operatie zal afstemming plaatsvinden met Langeroode, Cyclus en de in het dorpsoverleg Benthuizen betrokken inwoners. Zodra een locatie en startdatum bekend is, volgt communicatie naar de inwoners van Benthuizen.

Mobiele Milieustraat in Gouda

Misschien ook interessant?

Advertenties