Paracetamol

De betekenis van sommige moeilijke woorden vergeet je n.a.v. een beschamende gebeurtenis nooit meer. Mijn lerares-Nederland vroeg me (ooit) tijdens een les Nederlands op de Middelbare School in het Burgemeester Visserpark in Alphen aan de Rijn wat salonfähig betekende. Ik had geen idee en ik veronderstelde dat – net als het werkmeisje in dienst van de eigenaresse van het landhuis – het vreemde woord ‘salonfähig’ vertaald moest worden met: ‘mevrouw, de salon is aangeveegd…’

Nu kan je regelmatig in de dag- en weekbladen lezen dat de PVV ‘salonfähig’ is geworden: een PVV’er als nieuwe Kamervoorzitter en ook nog eens een PVV’er als kandidaat voor het premierschap… Alsof het allemaal niets kost. Sommige journalisten maken al melding van de Politieke Verlichting van Nederland anno 2023.

Het was natuurlijk voorspelbaar: als je je beschikbaar stelt voor een politieke functie gaan je tegenstanders je antecedenten na. Je privéleven en je strafrechtelijk verleden worden onderzocht en het behoeft geen betoog dat elk incidentje wordt uitvergroot.

Het moge duidelijk zijn dat de criticasters van bovengenoemde personen de door hen in het verleden geuite uitspraken naast artikel 1 van de Grondwet gelegd hebben; het gaat in dezen uiteraard over de garantie van Vrijheid van Godsdienst en Vrijheid van Onderwijs. En om het maar klip-en-klaar te formuleren: is de Islam een verwerpelijke ideologie en moeten we dus kanttekeningen plaatsen bij het democratische gehalte van die moskee en die islamitische school?

Let wel: ideologie verwijst naar het geheel van ideeën over de mens, de menselijke relaties én de inrichting van de maatschappij; dat impliceert het een en ander. Nu de hoogste vertegenwoordigers van de grootste Tweede Kamerfractie bij tijd en wijle hebben verkondigd dat de islam niet zozeer een godsdienst als wel een verwerpelijke ideologie is, wordt het wel tijd dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar de democratische gezindheid van de leiders van moskeeën, islamitische scholen en islamitisch getinte politieke partijen. En vooral naar de verhullende praktijken van deze elite.

Iedereen weet dat in landen waarin de Islam de touwtjes in handen heeft, er weinig of geen sprake is van democratie: vrouwen óf in kerkers óf achter het aanrecht. Als er met de bovengenoemde instituten sprake is van een Vijfde Colonne (bepaalde krachten die in een land voor de vijand actief zijn) en de democratie beentje willen lichten, is het aan de rechters om ons duidelijk te maken of die insinuatie terecht of niet-terecht is.

Mocht de insinuatie van ‘verwerpelijk’ compleet bezijden de waarheid zijn, dan zijn excuses niet alleen op zijn plaats maar ook noodzakelijk: het is een regelrechte schande medeburgeres op grond van vage beschuldigingen als ‘tweederangs’ te beschouwen. Mocht de insinuatie zelfs maar een kerm van waarheid behelzen, dan is een fikse schrobbering of zelfs uitsluiting op zijn plaats. Mocht de rechter met een duidelijke uitspraak in de publiciteit komen, dan moet degene die eraan twijfelt een fikse schop onder zijn kont krijgen; dat is mijns inziens wel degelijk rechtstatelijk verantwoord.

Even terzijde; nadat bekend was geworden dat de PVV’er Bosma voorzitter van de Tweede Kamer was geworden, was binnen een uur de paracetamol bij het Kruidvat uitverkocht. Het is duidelijk dat de kwestie ‘leeft’.

Wist

Advertenties