Openluchtdienst op de Rijnhoeve

‘Wanneer ik naar de hemel kijk’ is het thema van de openluchtdienst die de gezamenlijke protestantse kerken van Koudekerk en Hazerswoude op zondag 9 juni willen houden.

En waar kun je beter naar de hemel kijken midden in het Groene Hart, dan op boerderij ‘De Rijnhoeve’ aan de Hondsdijk in Koudekerk.

Lekker in het zonnetje gezeten op het erf van De Rijnhoeve , spreken we met eigenaar Jan Dirk Corts en met Rien van Zanten, lid van de voorbereidingscommissie.
“ Het is altijd lastig een goede plek te vinden voor een openluchtdienst.” zegt Rien van Zanten. “Maar vijf jaar geleden waren we ook te gast op de Rijnhoeve, dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we aan Jan Dirk gaan vragen of we nog een keer mogen komen”.

Jan Dirk Corts is gewend om gasten op zijn bedrijf te ontvangen, want naast de boerderij verhuurt hij ook appartementen, maar een kerkdienst is wel even wat anders.
Toch, gastvrij als hij is en gezien de eerdere ervaring, zei hij volmondig ja.

“We houden de dienst buiten op het erf” legt Rien van Zanten uit. De voorbereidingscommissie, die, naast Rien bestaat uit Cok Rademaker, Ed de Jong en Ber Spil, moet aan de slag. Zo moet er ook gezorgd worden voor een geluidsinstallatie en natuurlijk voor stoelen en koffie en thee. Voorganger zal zijn ds. Willem Biesheuvel. Samen met een groepje mensen uit beide kerken bereidt hij de dienst inhoudelijk voor. Heleen Polderman zal de zang op de piano begeleiden. Voor de kinderen is er kindernevendienst en voor de kleintjes oppas. En na afloop is er natuurlijk koffie of thee en kan ieder nog even lekker genieten van dit mooie plekje en elkaar ontmoeten.

“Als protestantse kerken van Koudekerk en Hazerswoude werken we al veel meer samen” vertelt Rien van Zanten. Naast een aantal gezamenlijke diensten door het jaar heen, is er ook gezamenlijk overleg van beide kerken. Hij vertelt ook dat deze samenwerking nu na enkele jaren heel goed verloopt. “En kerkdienst buiten is altijd een echte beleving” vult Van Zanten aan. “We zijn natuurlijk wel afhankelijk van het weer. Op vrijdagavond, voorafgaand aan de negende juni, beslissen we of de dienst buiten doorgaat. Via de kerk-app of andere contacten wordt dit dan gemeld, maar we hopen natuurlijk op een mooie zonnige dienst in de openlucht.”

De vorige openluchtdienst op de Rijnhoeve

Misschien ook interessant?

Advertenties