Onfris

Vierkant en  rond… je zou zeggen dat het tegenstellingen zijn; dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Met de afbeelding van de kop van Kim Jung Un, en face en met dat afgeplatte haar, kom je uit bij een vierkant en die kop van Poetin neigt duidelijk naar rond. Tussen de inhoud van die vierkante en die ronde schedel is echter geen noemenswaardig verschil te bespeuren: meedogenloos!

Soms word je behoorlijk op je nummer gezet als je slordig leest. Ik lag, enigszins slaperig, in een luie stoel een artikel over onze Kim te verwerken en ik dacht te lezen dat Kim besloten had ‘moord’ te  verbieden. Ik schoot overeind en ik verheugde me op een nieuw begin: toch nog barmhartigheid in dat gure Noord-Korea! Ik las de laatste zin nog eens en toen drong het tot me door dat Kim niet moord maar ‘zelfmoord’ verbood: het zou een daad van verraad tegen het socialisme zijn. Er zijn in dat communistische Korea nogal wat mensen die uit pure wanhoop zelfmoord plegen… dat Kim daar zelf de oorzaak van is, komt natuurlijk niet bij hem op. Zelfreflectie is niet iedereen gegeven en dat geldt vooral voor tirannen.

Ik moest denken aan Van Randwijk:

Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen;
dan dooft het licht.

Zwichten, volgens het woordenboek: ‘het moeten afleggen’. Dat veronderstelt dat je de strijd opgeeft, beter gezegd: moet opgeven. As je echter aan handen én voeten gebonden bent, valt er weinig te vechten. De Noord-Koreanen zijn marionetten en we  weten wie daar de touwtjes in handen heeft.

Ik verbaas me niet zelden over het feit dat tirannen of dictators het recht kunnen verkrachten zonder ook maar enige vorm van gêne. Nog gekker is het feit dat ze met de idiootste argumentatie hun (wan)daden verdedigen.

Gelukkig doen we dat in Nederland… anders; wat zegt u?

Het is ons intussen duidelijk geworden – let wel, we hebben het over een heel ander niveau – dat er in de Nederlandse sportwereld, ik zeg het maar heel voorzichtig, hier en daar sprake was/is van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen denkt natuurlijk aan de turnwereld, maar dat was/is slechts het topje van de ijsberg. Aan meldingen over dubieus gedrag van (o.a.) trainers wordt al enige tijd en natuurlijk zeer terecht aandacht geschonken: er hebben al diverse rechtszaken plaatsgevonden. Over de veroordelingen of de vrijspraken laat ik me niet uit; er is een rechterlijke macht.

Het is echter wel vreemd dat het instituut dat als meldpunt dient van (sport)misdragingen op grond van privacyregels de desbetreffende bonden en verenigingen geen informatie mag verschaffen over de …  Je zult er als klaagster of klager maar mee geconfronteerd worden’.

Woke (wakker geworden, vooral inzake racisme), Politiek Correct (je woorden steeds maar op een goudschaaltje moeten wegen) en Privacy (hoe om te gaan met persoonsgegevens)… als je jezelf enige beschaving toedicht, houd je je aan dit soort voorschriften. Het lijkt er echter op dat je in bepaalde kringen als barbaar wordt gekenschetst als je ook maar enige emotie laat blijken in uitspraken waarin onfrisse jongens en meisje de wacht wordt aangezegd. Pleiten voor ‘door-etteren’!

Wist

Advertenties