Onderzoek naar verbeteringen spoorverbinding Leiden – Utrecht kost meer tijd

De extra onderzoeken die nodig zijn voor het station Hazerswoude-Rijndijk en voor het ongelijkvloers maken van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude zijn complex en kosten meer tijd. Alle onderdelen van het programma Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar worden momenteel onderzocht om het binnen het beschikbare budget te realiseren.

In het najaar verwachten de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, de regio Holland-Rijnland, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een besluit te kunnen nemen over de voorkeursvariant.

De provincie werkt samen met lokale en landelijke partners aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Groene Hart. Dit omvat een verbetering van de spoorverbinding Leiden-Utrecht. Sinds eind 2021 rijdt de trein op dit traject in beide richtingen al vier keer per uur in de brede spits. Het doel is nu om een station Hazerswoude-Rijndijk aan te leggen en de trein ook in de daluren tussen 10:00 en 15:00 uur vier keer per uur te laten rijden. Hiervoor zijn ingrijpende wijzigingen aan het spoor nodig, zoals spoorverdubbeling op een gedeelte van het traject en het sneller laten rijden van de trein op een ander deel van het traject.

In het najaar van 2023 is geconstateerd dat de kosten van het spoorprogramma aanzienlijk zijn gestegen. Dit betreft zowel het station Hazerswoude-Rijndijk als de ongelijkvloerse spoorkruising en aansluiting van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude op de rijksweg N11. Sindsdien worden alle onderdelen van het programma nader onderzocht, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om binnen het beschikbare budget het programma als geheel te realiseren.

Alle onderdelen van het project hangen samen en om de maakbaarheid aan te tonen zijn extra technische vervolgonderzoeken nodig. Daardoor kost het meer tijd om alle opties uit te werken en naast elkaar te leggen. In het najaar van 2024 verwachten de betrokken partijen gezamenlijk een keuze te kunnen maken over de voorkeursvariant en de vervolgstappen.

In september 2024 wordt een nieuwe informatieavond gehouden over station Hazerswoude-Rijndijk. Deze avond heeft als doel om (buurt)bewoners en andere geïnteresseerden bij te praten over de stand van zaken van de planuitwerking voor het station.

Misschien ook interessant?

Advertenties