Ondergrondse stroomkabels voor transport windenergie mogelijk langs onze dorpen

Mogelijk gaat een van de ondergrondse elektrische routes voor het transport van windenergie van de Noordzee langs Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen lopen. Het ministerie organiseert hierover op 12 maart een informatiebijeenkomst en een webinar. Ook kunnen inwoners reageren op het onderzoeksplan waarin de kansrijke routes in beeld zijn gebracht.  

Windenergie op de Noordzee speelt een grote rol bij het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Om die energie aan land te brengen, zijn verbindingen nodig tussen de windparken op zee en de locaties aan land. Een deel van die verbindingen moet nog aangelegd worden. Het gaat zowel om stroomkabels als leidingen voor het vervoeren van waterstof. Met deze nieuwe, extra verbindingen onderzoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of we tussen 2031 en 2040 ongeveer 29 gigawatt aan windenergie van zee aan land kunnen brengen. De aanleg van nieuwe verbindingen wil het ministerie doen met zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur. Daarom werken ze aan het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ). Dit programma duurt ruim 2 jaar en onderzoekt welke routes en aanlandlocaties het meest geschikt zijn. Het streven is dat in begin 2025 kansrijke routes in beeld zijn gebracht. Dat doen ze onder andere door te kijken naar de impact op natuur en leefomgeving en door te kijken hoe de verbindingen passen in het energiesysteem. Dit doet het ministerie in nauwe samenwerking met provincies, netbeheerders en andere belangenverenigingen zoals natuur- en milieuorganisaties.  

Route doorkruist mogelijk onze gemeente

Een van de mogelijke ondergrondse elektrische routes komt vanaf Wassenaar aan land en doorkruist daarna duingebied en Natura-2000 gebied. De route loopt vervolgens noordelijk van Wassenaar en Voorschoten en volgt voor een kort stukje de RijnlandRoute, een nieuwe wegverbinding van Katwijk naar de A4 bij Zoeterwoude. Daarna volgt het ondergrondse tracé de route parallel aan de bestaande hoogspanningslijnen richting de aansluitlocatie Bleiswijk. Deze route loopt langs Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en een stukje langs Benthuizen. 

Reageren op onderzoeksplan 

U kunt als inwoner van 23 februari t/m 4 april 2024 reageren op het onderzoeksplan waarin de kansrijke routes in beeld zijn gebracht: de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). U kunt digitaal, per post en mondeling reageren. Meer informatie hierover vindt u op Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 (rvo.nl)

Informatieavond en webinar 

Het ministerie organiseert op 12 maart 2024 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Bergschenhoek bij Boerderij Het Lansingerland aan de Hoeksekade 146.

Tijdens de avond wordt de concept-NRD toegelicht en u kunt vragen stellen. Ook kunt u tijdens de avond al direct een formele reactie indienen. Bleiswijk is niet om de hoek vanuit onze gemeente. U kunt er daarom ook voor kiezen om op dinsdagavond 19 maart een webinar bij te wonen van 19.30 uur tot 21.30 uur. Dit webinar bevat 2 onderdelen.

Het eerste deel is een algemene toelichting op het programma en de concept-NRD. In het tweede deel geven de regionale projectleiders in breakout-rooms toelichting over uw regio. Gedurende het hele webinar is het mogelijk vragen te stellen. Aanmelden voor het webinar kan via Aanmelden | Webinar VAWOZ (momice.events) 

Misschien ook interessant?

Advertenties