Nieuwe politieke partij ONS ALPHEN is sociaal en betrokken

Een nieuwe lokale politieke partij heeft zich gemeld in de politieke arena. De oprichter van deze partij is Peter Versteeg, woonachtig in Hazerswoude-Dorp, een man met een groot hart voor de samenleving. Na een aantal jaren op de Voorweg en in Snijdelwijk in Boskoop te hebben gewoond zijn hij en zijn vrouw Caroline Devilee (van Caroline Devilee Sieraden) uiteindelijk beland op de Burgemeester Smitweg in Hazerswoude-Dorp, waar ze nu al 24 jaar tot grote tevredenheid wonen”.

Grote maatschappelijke betrokkenheid

Versteeg heeft jarenlang een eigen adviesbureau gehad dat op het snijvlak lag van business en technologie. Vóórdat hij zijn adviesbureau had leidde hij middelgrote tot grote bedrijven. “Ik heb me altijd ingezet voor sociaal maatschappelijke activiteiten en op dit moment ben ik voorzitter van de Zonnebloem Rijnwoude Zuid waar Benthuizen en Hazerswoude-Dorp onder vallen. Daarvoor ben ik actief geweest in besturen van verschillende verenigingen en stichtingen in Hazerswoude-Dorp dus ik ben niet helemaal vreemd in het bestuurlijke,” zegt hij met een lichte toon van understatement.

Waarom een nieuwe politieke partij?

In 2017 liet een dorpsgenoot zich ontvallen dat Versteeg maar in de politiek moest gaan omdat hij het allemaal zo goed wist te vertellen en Versteeg geeft eerlijk toe dat hij daar ook in ging geloven. “Zeker als dat een aantal keren tegen je gezegd wordt,” vertelt Versteeg met een grote lach. “Het was ook het juiste moment om weer een stap te maken,” legt hij uit dus deed hij mee in 2018 met de verkiezingen. “Ik werd met voorkeurstemmen gekozen dat betekent dat je rechtstreek in de raad terecht komt”. Dit was met de lokale partij Nieuw Elan.”

“Waarom dan toch die eigen partij?” legt Versteeg verder uit. “Als je vanaf 2018 tot 2022 enorm je best gedaan hebt en je maakt de balans op, zie je dat je lokaal niet veel bereikt hebt. Mijn kiezers constateerden dit natuurlijk ook, volkomen terecht overigens. In 2022 kwam ik wederom in de gemeenteraad maar heb ik na 2 jaar moeten constateren dat ik ook in die 2 jaar niet veel heb kunnen bereiken met onderwerpen die de inwoners raken”.

Versteeg legt in een lang betoog uit waardoor dat komt en dat betekende wel dat hij op 15 maart dit jaar besloot, om samen met Robin van Heusden, uit Nieuw Elan te stappen en zelf een partij op te richten om hopelijk zodoende wél resultaten te kunnen boeken voor de samenleving die hem gekozen heeft.

ONS ALPHEN

“De naam ONS is toevallig ontstaan want ONS betekent DAT ZIJN WE MET ELKAAR en dat is nou juist de bedoeling “, vertelt Versteeg enthousiast. “Doordat het hele traject loopt van registreren en dergelijke is er nog weinig informatie te vinden maar dat verandert binnenkort. We zijn druk bezig mensen aan ons te binden, liefst mensen zonder politieke ervaring die fris en vrij in de politiek stappen. We staan inmiddels wel op Facebook en Instagram en de website zal later dit jaar ook in de lucht zijn. We zijn inmiddels al met vele mensen in gesprek om nieuwe partijleden te zoeken en dan gaan we ertegenaan in 2026 met ONS programma, we zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn voor een goed plan en gáán daarvoor. Een partijprogramma waaraan onze inwoners hebben meegeschreven. ONS is sociaal en betrokken”.

ONS ALPHEN moet het verschil maken

Versteeg zegt met overtuiging “We realiseren ons dat inwoners vrijwel uitsluitend geïnteresseerd zijn in hun eigen leefomgeving, dat betekent dat hun leefomgeving schoon, veilig en goed begaanbaar moet zijn, met andere woorden, de leefomgeving is de thermometer van de samenleving. Dus wij zoeken de inwoner op en gaan de problemen die zij in hun directe leefomgeving tegenkomen oplossen. Het gaat te ver om alle punten te noemen en toe te lichten, daarvoor kan iedereen later dit jaar de website raadplegen.“ Toch wil Versteeg nog wel alvast één initiatief benoemen dat is de buurtbus.

De Buurtbus

Versteeg heeft dit buurtbusinitiatief ingediend en dat is door de gemeenteraad overgenomen. Versteeg: “Dit initiatief voorziet in beter bereikbare dorpen met een zodanige dienstregeling dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal (potentiële) reizigers. Dit initiatief om een buurtbus te laten rijden, komt naast het reguliere openbaar vervoer.”

“Ouderen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer in hun dorp en tussen dorpen onderling. Als dat er niet is kan dat leiden tot vereenzaming en isolement. De buurtbus kan hier een oplossing voor zijn. De bereikbaarheid van onze dorpen maakt hier onderdeel van uit, niet iedereen heeft een halte van het openbaar vervoer voor de deur, afstanden tot de halte zijn vaak groot. In een aantal van onze dorpen zijn specifieke voorzieningen zoals sportparken, verzorgingstehuizen, huisartsen en tandartsen waar geen openbaar vervoer komt, maar ook voor het bezoeken van het gemeentehuis, winkelbezoek of wandelingen kan de buurtbus een oplossing zijn.”

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de buurtbus begin 2025 zijn eerste rondje maken.

Hopelijk kunnen Peter Versteeg en Robin van Heusden met hun ervaring en enthousiasme waarmaken wat zij belangrijk vinden en dat is vooral problemen signaleren en oppakken voor de samenleving waar zij ook zelf deel van uitmaken. Wij wensen hen veel succes.

Misschien ook interessant?

Advertenties