Nieuw dorpshuis Hazerwoude-Rijndijk bij Bernardus

Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een locatie voor een nieuw dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk is afgerond.  De combinatie van dorpshuis met onderwijs en sport was het uitgangspunt. De locatie van SV Bernardus heeft nu de voorkeur.

Haalbaarheidsonderzoek

“Het onderzoek is in overleg met (toekomstige) gebruikers, incl. het Dorpsoverleg, de schooldirectie en schoolbestuur van de Steijaertschool, de kinderopvang en voetbalvereniging Bernardus SV opgesteld,” aldus de gemeente.  “In het onderzoek zijn drie potentiële locaties onderzocht (het scholeneiland, de groenstroken nabij Bernardus, plek nabij nieuw te bouwen station en locatie sporthal De Cirkel). Ook zijn de globale investeringskosten weergegeven van de mogelijke varianten. Op de huidige locatie van De Som, de Steijaertschool en De Cirkel is nagedacht over een herontwikkeling van woningbouw. De opbrengsten van deze mogelijke herontwikkelingen kunnen ingezet worden als dekking van het nieuwe Dorpshuis.”

Locatie bij SV Bernardus

Voor- en nadelen van alle opties afwegend is de voorkeurslocatie het terrein in de nabijheid van Bernardus geworden. Het rapport vermeld hier het volgende over. Voor deze ontwikkeling zullen het clubgebouw en kleedruimten van Bernardus gesloopt moeten worden. In de nieuwbouw van het dorpshuis worden dan het nieuwe clubgebouw en kleedruimten ook opgenomen. Kleedruimten, spreekkamers, buitenruimten e.d. kunnen dan zowel door Bernardus als voor dorpshuisactiviteiten worden gebruikt.  In het scenario wordt het huidige trainingsveld van Bernardus wordt herontwikkeld naar parkeerplaatsen. De bezetting op de overige met onderwijs en sport in Hazerswoude-Rijndijk voetbalvelden neemt daardoor toe. Om de trainings- en  wedstrijdfaciliteiten op niveau te houden is de gedachte om veld 2 van Bernardus als kunstgrasveld uit te voeren. In dit scenario is geen noodhuisvesting noodzakelijk voor de school en sportzaal, wel voor Bernardus. De te verlaten locaties van de Som en de Cirkel kunnen herontwikkeld worden naar woningbouw.

Hoe verder?

De haalbaarheidsstudie is eind december door het college aangeboden aan de gemeenteraad. In de komende periode zal in overleg worden bepaald hoe verder te gaan met  de ontwikkeling van het Dorpshuis. In de tussentijd blijven dorpshuis de Som en sportzaal de Cirkel in gebruik. Gemeente: “Ondanks de noodzaak van nieuwbouw, voldoen de gebouwen nog aan alle eisen. Afhankelijk van de keuze en de doorlooptijd wordt nagedacht over de verduurzaming van de huidige gebouwen. De keuze om te verduurzamen zal samen vallen met de mogelijke nieuwbouwplannen.”

Wie de haalbaarheidsstudie wil nalezen kan deze hier downloaden:

Misschien ook interessant?

Sorry, er zijn geen berichten gevonden.

Advertenties