Meer informatie over uitbreiding bedrijven dan over woningbouw in Koudekerk

Met verbazing heb ik de door de gemeente en Dorpsoverleg Koudekerk georganiseerde inwonersavond voor Koudekerk op dinsdag 23 april jl. bijgewoond. Aangekondigd als een avond over wonen, groen e.d. ging het uiteindelijk meer over de uitbreiding van industrieterrein dan over een oplossing voor het grote probleem van bouw voor noodzakelijke woningen voor het dorp. De gemeente zit daarmee duidelijk met de handen in het haar, maar lijkt ook niet echt de nek uit te steken.

Ongeveer 120 inwoners bezochten de Ridderzaal in de Ridderhof om de verhalen van de gemeente over het industrieterrein en woningbouw aan te horen. Typerend was dat er eerst uitgebreid aandacht was voor een tweede fabriek van Spanbeton, een nieuw kantoorgebouw, de rondweg, de groene omzoming van het industrieterrein en de losplaats aan de oostkant. Vervolgens werd er ingezoomd op de mogelijkheden van woningbouw bij het plan Tussen de Kerken (92 woningen), het volkstuinencomplex en het Oog van Koudekerk. Bij het Oog van Koudekerk stuit men nog steeds op de geurcirkel van Latexfalt. De suggestie was daarom om het industrieterrein nog verder uit te breiden, zodat woningbouw eerder te realiseren zou zijn. Dit idee is afkomstig van minister Hugo de Jonge die daarmee kansen ziet voor het over de streep trekken van vergunningen voor de woningbouw. Dat je daarvoor juist bij de provincie en niet bij hem moet zijn, is echter wel duidelijk. Het verplaatsen van een deel van het woningbouwcontingent van het plan Tussen de Kerken naar het Oog van Koudekerk lijkt een onrealistisch idee, omdat je dan het probleem in letterlijke zin verplaatst.

De kern van het probleem bij woningbouw in Koudekerk is nog steeds de vestiging van Latexfalt. Dat is een bedrijf dat met die geurcirkel niet thuishoort in dit gebied, maar op de Tweede Maasvlakte. De politieke wil op het gemeentehuis ontbreekt echter om dat bedrijf uit te plaatsen. Nadat eerst woningbouw op Rijnpark onmogelijk is gemaakt door een strategisch gezien onjuiste benadering, wordt uitbreiding van industrieterrein Hoogewaard voorgesteld om zogenaamd woningbouw in het Oog van Koudekerk mogelijk te maken. De geurcirkel voor Latexfalt geldt dan niet voor bedrijven, wat eigenlijk ook heel wrang moet zijn voor werknemers van die bedrijven .

Wethouder Van As kreeg allerlei kritische vragen uit de zaal. Hij gaf aan bereid te zijn weer met Latexfalt om de tafel te gaan. Als hij daarbij een overtuigende boodschap kan brengen en ook financiële middelen achter de hand heeft, kan dat mogelijk wat opleveren. Zover is het echter nog lang niet. De massale opkomst van betrokken Koudekerkers was een positief punt van deze avond en toonde wat mij betreft aan dat de nood in Koudekerk steeds hoger wordt.

Albert Dorrestein

Misschien ook interessant?

Advertenties