Meer dan genoeg te doen voor onze cultuurmakelaar

Een nadere kennismaking met Kristien van den Oever.

Kristien van den Oever is al weer ruim drie jaar cultuurmakelaar in onze gemeente Alphen aan den Rijn. Een goed moment om eens van haar te horen wat ze allemaal doet en hoe het met kunst en cultuur in de  kernen van de gemeente gesteld is. Daarom heb ik een gesprek met Kristien op het terras van De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp, een mooie plek voor allerlei culturele activiteiten.

Wie is Kristien van den Oever? 

Elke werkdag fietst zij met haar snelfiets vanuit Amsterdam naar Alphen aan den Rijn. Zij is  59 jaar geleden geboren in Stevensbeek, een dorp van 700 inwoners in Noord-Brabant. Na een opleiding op het gebied van cultuur en educatie studeerde zij af als cultureel antropoloog. Daarna had zij verschillende functies in de culturele sector, zoals coach/trainer voor cultureel ondernemerschap en aanjager van kunstprojecten in aandachtswijken. Begin 2020 werd zij door de gemeente aangesteld als de eerste cultuurmakelaar van Alphen aan den Rijn.    

Wat doet een cultuurmakelaar bij ons in de gemeente? 

Als cultuurmakelaar (vier dagen in de week) ben ik een soort spin in het web van kunst en cultuur. Dat betekent dat ik organisaties met elkaar in contact breng  en deze help bij het opzetten van projecten en activiteiten. Die organisaties, kunstenaars en soms ook inwoners, komen vaak niet toe aan  het leggen van noodzakelijke contacten. Ik heb een groot netwerk op het gebied van kunst en cultuur en daarom kan ik organisaties goed ondersteunen. Zo was ik het afgelopen jaar bijvoorbeeld betrokken bij het realiseren van een gedicht op de Alphense brug op initiatief van een poëzie-minnende inwoner. 

Mijn huidige werkplek is in de Nieuwe Muziekschool, gevestigd in het oude raadhuis van Alphen aan den Rijn. In onze gemeente zijn er trouwens ook cultuurcoaches actief die echter een andere functie dan ik hebben, omdat deze zich met kunst en culturele activiteiten richten op het welzijn van bepaalde groepen inwoners, zoals ouderen. 

Hoe kijk je terug op die jaren als cultuurmakelaar?

Vanwege de coronalockdowns kon ik in het begin geen persoonlijke contacten leggen, maar wel via de telefoon en digitale media. Het daardoor in beeld brengen van het culturele werkveld en een basis leggen voor het Cultuurplatform KHABBAZ waren echter geen probleem. Langzamerhand werken culturele organisaties nu steeds meer samen wat ook te zien is bij de opening van het Culturele Seizoen. Ik heb een drukke, en wel heel leuke baan, waarbij ik met heel veel mensen en organisaties in contact kom. De ene keer ben ik bezig met zoeken van fondsen voor een project, dan weer lees ik mee met de nieuwe Omgevingsvisie (waar ook aandacht is voor kunst en cultuur), en vervolgens ben ik aan het uitzoeken ‘hoe lang meeuwen broeden’, omdat we activiteiten willen starten op een braakliggend terrein in de Rijnhaven met kunstenaarscollectief De Reuringdienst. Je merkt trouwens dat nu corona grotendeels achter ons ligt, er veel meer leven in de brouwerij komt. Gelukkig weten de bewoners ook weer goed de weg te vinden naar de culturele instellingen.    

Wat is KHABBAZ en wat is jouw rol?

KHABBAZ (met de eerste letters van Koudekerk, Hazerswoude, Alphen a/d Rijn, Benthuizen, Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam) is het cultuurplatform van Alphen aan den Rijn waar alle culturele organisaties in de gemeente zich bij kunnen aansluiten. Het is een netwerk, bedoeld om contacten te leggen met anderen en eventueel plannen te maken voor gezamenlijke activiteiten. Als cultuur-makelaar ondersteun ik cultuurmakers met hun plannen en probeer ik organisaties ook te verleiden om samen te werken. Er is een website met informatie over 154 cultuurmakers, een agenda van allerlei activiteiten en filmpjes over speciale onderwerpen, zoals het bruggedicht. 

Waarom is Kunst en Cultuur zo belangrijk voor inwoners?                                                                                         

Zonder daar ingewikkelde verhalen over op te hangen kun je zeggen dat kunst en cultuur je met een andere bril kan laten kijken naar je eigen omgeving, je trots kan laten voelen op je plek. En sowieso kun je simpelweg genieten van de schoonheid van beeld, theater of muziek! Niet alleen in het centrum van de stad, maar ook in alle woonkernen is kunst en cultuur dus van belang. Dat geldt niet alleen voor de cultuurmakers, maar zeker ook voor de bezoekers van activiteiten. Ik heb het ook wel over “mensen uit hun groef halen”, kennis laten maken met onbekende onderwerpen die op een  verrassende en mooie manier gepresenteerd worden. Zoals bijv. een samenwerking van een muziekvereniging met een hiphopband. Je leert ook andere mensen en je omgeving beter kennen en dat werkt in het algemeen positief. Kunst en cultuur zorgt zo voor meer plezier in het leven.

Wat kan de cultuurmakelaar doen voor de dorpen in de gemeente?

Ik kan culturele organisaties in die kernen helpen bij het leggen van contacten en ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Een voorbeeld is het plan voor een nieuwe aflevering van het festival Onderuit in 2024, met theater, muziek en beeldende kunst in het landschap, als vervolg op vorige afleveringen. In elke kern kunnen dat soort initiatieven door mij ondersteund worden. Er liggen wat dat betreft heel veel kansen.    

Heb je als cultuurmakelaar nog te realiseren wensen? 

Graag zou ik willen dat er nog meer jongeren, maar ook andere groepen uit de wijken betrokken worden bij kunst en cultuur activiteiten. Maar ook in wijken zelf en in samenwerking tussen verschillende wijken zie ik mogelijkheden. En niet te vergeten het landschap waar zoveel verhalen over te vertellen zijn. “Een ode aan het landschap”  gebaseerd op verhalen van het land zie ik daarom wel zitten. Er zijn genoeg inspiratiebronnen in deze mooie gemeente in het Groene Hart.        

Heb je vragen of wil je nog meer weten?

Neem contact op via cultuurmakelaar@alphenaandenrijn.nl  of kijk op de website www.khabbaz.nl   

Misschien ook interessant?

Sorry, er zijn geen berichten gevonden.

Advertenties