Kruispunt ITC-terrein moet snel veiliger

Er is in de gemeenteraad een motie ingediend en aangenomen die betrekking heeft op het knooppunt op de Hoogeveenseweg bij het ITC/PTC terrein ter hoogte van de kruising met de Engelandlaan. De situatie op dit kruispunt is zeer onveilig en de verwachting is dat de verkeersintensiteit op het kruispunt alleen maar zal toenemen in de komende tijd.

Er is daarom opgeroepen om op korte termijn maatregelen te nemen zodat de snelheid al ver voor de kruising naar 50 km/h wordt teruggebracht en dat de kruising zo wordt ingericht dat te snel rijden wordt ontmoedigd bijvoorbeeld door extra belijning op de weg. Met de provincie wordt in overleg gegaan om te kijken naar een duurzame oplossing voor de lange termijn, bijvoorbeeld met een rotonde of andere robuuste aansluiting ter hoogte van de Finlandlaan.