Korenmolen De Haas in de steigers

Maandag 11 maart is het zover. Na een langdurige planning gaat Korenmolen De Haas in de steigers. De molenwinkel blijft gedurende het onderhoud elke vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en elke zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur open.

Het onderhoud gaat om:

  1. Het repareren van het houtwerk aan de stelling en schoren.
  2. Het bouwen van een steiger om de molenromp.
  3. Het verwijderen van de oude verflagen op het witte deel van de molenromp.
  4. Het repareren van de stuclaag, voor zover dat nodig is.
  5. Schilderen van het witte deel van de romp en in ieder geval de kap van de molen.
    Als het resterende budget dit toelaat (wat pas blijkt, als duidelijk is, wat de reparatie van het stucwerk kost) wordt de hele molen geschilderd.
  6. Het afbreken van de steiger.

Het schilderen van het witte gedeelte van de molen had enkele jaren geleden al moeten gebeuren, maar de (meerdere) witte verflagen op de molenromp vertoonden zoveel craquelé (kleine scheurtjes), dat het nodig bleek om eerst alle oude verflagen grondig te verwijderen.

De molen zal vanaf 9 maart tot mogelijk eind juli worden stilgezet.

Er wordt dan niet op windkracht gemalen, maar de molenwinkel zal toch van vers meel worden voorzien door het graan te malen op het motorkoppel, dat de molenaars ook gebruiken als er langere tijd geen of onvoldoende wind is om op windkracht te malen.

Misschien ook interessant?

Advertenties