Komst Trafostation bij Groenendijk stap dichterbij

Het Alphense college van burgemeester en wethouder heeft besloten dat een 150/50kV- transformatorstation in de zuidoosthoek van de Barrepolder in Hazerswoude-Rijndijk Groenendijk mag wordt aangelegd.  Het elektriciteitsstation komt daarmee deels in de beschermde molenbiotoop van de Barremolen te liggen.

Vanwege de energietransitie schakelen steeds meer bedrijven en consumenten over op elektriciteit. Om aan deze nieuwe vraag aan energie te kunnen voldoen moeten er nieuw transformatorstations bij komen. In de regio Alphen dreigt krapte en moeten maatregelen worden genomen. Anders kunnen nieuwe huizen en bedrijven volgens TenneT en Liander over een aantal jaren niet meer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Barremolen Hazerswoude/Zoeterwoude-Rijndijk, Foto: Dennis van Dijk

Volgende stappen

Het is echter nog geen gelopen race, want de gemeente moet voor het bouwen in de molenbiotoop van de Barremolen ontheffing aanvragen bij de provincie. En de gemeenteraad moet met die aanvraag ook nog instemmen. De gemeente heeft eerder informatieavonden belegd met omwonenden. Die onderkennen de noodzaak van een nieuw energiestation, maar zijn ook teleurgesteld omdat het uitzicht in de omgeving er op achteruit gaat, er overlast ontstaat en er een stuk poldernatuur en vogelhabitat verloren gaat.

Waarom in de Barrepolder?

Aan de keuze voor de locatie in de zuidhoek van de Barrepolder is een uitgebreid onderzoek vooraf gegaan. Deze plek ligt het verst van de huizen aan de Rijndijk en was al een optie als bedrijventerrein vanwege de ligging nabij de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude-Rijndijk. Via het Heineken terrein kan de ontsluiting van het trafostation plaatsvinden en veroorzaakt zo geen overlast op de Rijndijk. Ook is de locatie gunstig voor het aanleggen van ondergrondse kabels.

Grootste station in de regio

Het beoogde complex beslaat straks ongeveer 6 hectare met gebouwen van maximaal 12 meter hoog. En antennes van 24 meter hoog.  Het wordt hiermee het grootste transformatorstation van Holland Rijnland, waar naast Alphen den Rijn nog 12 andere gemeentes in de regio gebruik van gaan maken. In de molenbiotoop mag nu tot maximaal 3 meter hoogte worden gebouwd. De eigenaar van de molen zal financieel gecompenseerd worden voor het aantasten van de molenbiotoop.

Misschien ook interessant?

Advertenties