Koersen op veilige havens in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp

Dat ook Alphen aan den Rijn moet bijdragen aan de opvang van asielzoekers en mensen die met spoed een woning zoeken staat buiten kijf, en ook dat er haast bij is. Het college van b&w stuitte de afgelopen weken met haar voortvarende aanpak hierin echter op een muur van boze burgers. Gelukkig is nu koers gezet richting een door inwoners gedragen oplossing.

Vooral de manier waarop de gemeente het heeft aangepakt, is door de inwoners van Hazerswoude-Dorp en Benthuizen, de twee Alphense dorpen waar kleinschalige opvang is voorzien, als een overval ervaren. In de paniekreactie werd door sommige inwoners ook weinig medelevend naar medemensen in nood gereageerd en dat schoot weer bij anderen in het verkeerde keelgat. Gelukkig lijkt het er nu op dat de gemoederen zijn bedaard. De gemeente heeft inwoners in de gelegenheid gesteld om alternatieve locaties aan te dragen. De door inwoners voorgestelde plekken worden de komende weken op haalbaarheid bekeken. In mei gaat de gemeente weer in gesprek met inwoners over de opvanglocaties. In juni besluit de gemeenteraad er over. De gemeente zet er op in dit najaar al de eerste van rond de 85 flexibele woonunits voor 3 tot 4 personen op te leveren in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Op een industrieterrein in Alphen zelf komt een tijdelijk AZC voor 400 personen.

Woningtekort

We hebben in Nederland te weinig woningen om aan de grote vraag ernaar te voldoen. Dat komt enerzijds doordat er vanwege onder meer de bankencrisis, bezuinigingen en corona te weinig is gebouwd in de afgelopen periode en anderzijds doordat er meer mensen bij komen als gevolg van arbeidsmigratie en opvang van asielzoekers.  Daar komen de energiecrisis en de stikstofcrisis nu nog bovenop als complicerende factoren voor woningbouw. Gemeentes in Nederland en zo ook Alphen aan den Rijn krijgen van het Rijk nu de opdracht om in het kader van de Spreidingswet bij te dragen aan de tijdelijke opvang van urgent woningzoekenden. Dat gaat dan om ‘spoedzoekers’, zoals jongeren die al lang op een woning wachten,  mensen die vanwege sociale omstandigheden zoals een scheiding andere woonruimte nodig hebben, statushouders, maar ook ontheemde Oekraïners. Daarnaast is er nog altijd instroom van asielzoekers.

AZC aan De Hoorn in Alphen

Om de regie in eigen hand te houden en te voorkomen dat het Rijk straks locaties aanwijst, zijn gemeentes in de regio zoals Alphen zelf op zoek gegaan naar locaties voor tijdelijke opvangplekken en woonruimte. En daar is haast bij, zodat de gemeente het oog als eerste op locaties heeft laten vallen die in eigendom van de gemeente zelf zijn. Het braakliggende industrieterrein aan de Hoorn bij  de gevangenissen is nu aangewezen als locatie om een tijdelijk asielzoekerscentrum te bouwen. In 2016 vond op die plek ook al acute opvang plaats. Het toen gesloten detentiecentrum werd in allerijl omgebouwd tot AZC waarin 1.100 alleenstaande asielzoekers werden opgevangen. Na ongeveer een half jaar werd de locatie al weer afgebouwd. Gemeenteraad, maar ook inwoners hebben er ook nu geen problemen mee dat op die locatie weer een tijdelijk AZC verrijst met plek voor 400 asielzoekers voor een termijn van maximaal 5 jaar.   

Woningen voor spoedzoekers

Anders is het draagvlak voor de tijdelijke woonruimte die de gemeente in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen wil neerzetten voor Alphenaren en Oekraïners die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben. Inwoners van de twee dorpen hebben luid geprotesteerd tegen de locaties die de gemeente daarvoor op het oog had. In Benthuizen zijn dat de Dijk (twintig woningen voor maximaal zestig mensen) en de Zegwaartseweg (zes woningen voor maximaal 24 personen). In Hazerswoude-Dorp zijn ook twee locatie voor nader onderzoek aangewezen. Aan de Voorweg zouden maximaal vijftig kleine woningen kunnen komen en aan de Zuidsingel vier. Het gaat om tijdelijke woonruimtes voor maximaal 15 jaar. Inwoners vinden al deze aangewezen locaties om diverse redenen ongeschikt.

Vervolg

Laten we ervan uitgaan dat het op korte termijn lukt voor gemeente Alphen en inwoners van de dorpen om in samenspraak andere geschiktere locaties voor tijdelijke woningbouw te vinden en zo -net als alle andere gemeentes in Nederland- ons steentje te kunnen bijdragen aan het opvangen van mensen die met spoed een dak boven hun hoofd zoeken. Of dat nu voor Alphenaren in nood is of voor mensen uit andere landen die vanwege oorlog huis en haard hebben moeten achterlaten.  

Misschien ook interessant?

Advertenties