Jubileum bij Zonnebloem voor Frans Ebben

Frans Ebben is al 10 jaar bestuurslid bezoekwerk bij de Zonnebloem Rijnwoude Noord en daarvoor kreeg hij een insigne uit handen van voorzitter Conny Reijngoudt.

Vlak na zijn pensionering in 2014 kwam Frans in aanraking met de Zonnebloem. In een gesprek met de toenmalige voorzitter heeft hij zich beschikbaar gesteld voor hand- en spandiensten zoals rolstoelen duwen en wat er verder nodig was. Maar al gauw bleek Frans andere kwaliteiten te hebben en accepteerde hij een bestuursfunctie.

Frans heeft door zijn werkzame leven een uitgebreid sociaal netwerk met ‘tentakels’ in alle kernen van Rijnwoude. Als bestuurslid is Frans de rust zelve en beschouwing bij discussies in bestuurs- en medewerkersvergaderingen hoort bij hem. Hij is samen met vrijwilligster Elly Bogerd verantwoordelijk voor de eerste bezoeken aan potentieel nieuwe gasten. Hij is ook vertrouwenspersoon van de afdeling en hij houdt (bij gebrek aan een secretaris) de online administratie van gasten bij.

Maar hij is ook altijd bereid om de techniek in de vergadering te regelen, een kraampje op te bouwen, gasten te halen en brengen naar activiteiten. Een alllrounder, want het begeleiden van een gast door een rolstoel te duwen is geen probleem voor hem.

Voor de afdeling Rijnwoude Noord is Frans dus om meerdere redenen erg waardevol. Tijdens het eerste medewerkersoverleg van dit jaar kreeg hij uit handen van de voorzitter Conny Reijngoudt een insigne, oorkonde, bloemen, bolletjes voor in de tuin en een flesje wijn.

Wij hopen dat Frans nog vele jaren, in welke functie dan ook, onze afdeling zal ondersteunen.

Misschien ook interessant?

Advertenties