Jaaroverzicht 2023

In dit jaaroverzicht blikken we terug op de mooie, gezellige en soms ook minder leuke berichten waarover is geschreven in het laatste jaar waarin de Groene Hart Koerier op papier is verschenen.

Lokale ondernemers

Albert Heijn in Koudekerk aan den Rijn stopte met de winkel, maar Hoogvliet kwam er voor in de plaats. Brei- en haakwinkel Creahuys 41 in Hazerswoude-Rijndijk maakte een herstart met een nieuwe eigenaresse. Mode en Meer in Hazerswoude-Rijndijk is dames- en babykleding winkel ‘Liefs van Lo’ geworden. De Ruilwinkel van Tom in de buurt in dorpshuis De Som is heropend met een collectie nieuwe kleding en cadeauartikelen. Elle Office Support uit Hazerswoude-Dorp ontzorgt ondernemers en zijn met hun kantoor verhuisd naar het Ambachtsplein. Bij ‘Puur bij Mirjam’ is het 15-jarig bestaan gevierd. Omdat er geen animo is voor een nieuw bestuur is de ondernemersvereniging MICO uit Hazerswoude-Dorp opgeheven.

MICO sluit in oktober laatste ALV af met droefheid en bloemen voor het bestuur

Nieuwe winkel voor Kledingbank Groene Hart

Kledingbank Groene Hart heeft met vele vrijwilligers een voormalige speelgoedwinkel omgetoverd tot een modewinkel in de Aarhof waar inwoners met een kleine portemonnee 2 keer per jaar met hun gezin gratis mogen komen shoppen. Begin september vond de officiële opening plaats. Kleding kan worden gedoneerd in de container aan de Gaslaan.


Jeugd- en Techniekclub van start

Het plan van Opa Cees om de jeugd in Hazerswoude-Rijndijk en omstreken technische vaardigheden bij te brengen kreeg dit jaar handen en voeten. Er melden zich vrijwilligers aan en vanuit inwoners en bedrijven waren er vele schenkingen van materialen waarmee de club van start kon. Het duurde nog wel even voordat er met hulp van de gemeente in De Som een ruimte was gemaakt om alle materialen op te slaan. Maar na de zomervakantie ging de Jeugd en Techniek Club van start en er is zelfs een mooie samenwerking ontstaan met de basisscholen in Hazerswoude-Rijndijk, waar ze nu ook technieklessen verzorgen.

Gemeente en dorpsoverleggen

De gebiedsadviseurs van de gemeente houden voortaan spreekuur in de dorpshuizen. Mieke van Krimpen is het team van gebiedsadviseurs komen versterken. De gemeente organiseerde samen met de dorpsoverleggen in alle dorpshuizen bewonersavonden waar men ideeën en behoeftes voor het dorp en de eigen straat kon aangeven. Ook organiseerden dorpsoverleggen eigen informatieavonden en werd in een aantal dorpen een enquête gehouden onder de inwoners.  In Groenendijk waren informatiebijeenkomsten over het trafostation dat nodig is voor de energievoorziening in de regio. Er zijn door de gemeente vier schetsen van een tunnel onder de Gemeneweg gepresenteerd. Er was onrust in Hazerswoude-Dorp Oost naar aanleiding van de plannen voor een aquaduct onder de Gouwe en de aan te leggen toegangswegen er naartoe. Ook was er reuring in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen over de locaties waar de gemeente tijdelijke woningen wil plaatsen voor spoedzoekers. In Hazerswoude-Rijndijk kwamen inwoners en organisaties weer bij elkaar om te praten over het Station dat volgens de plannen in 2026 gerealiseerd zal zijn. De fontein in Hazerswoude-Rijndijk is er dankzij het dorpsoverleg en de gemeente in 2023 echt gekomen en geopend door de kinderburgemeester op de Kinderuitmarkt.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost bij de nieuwe fontein

Infrastructuur

Op 6 februari werd de Rijndijk tussen het Oostvaartpad en de Hoorn in Hazerswoude-Rijndijk voor een grootschalige renovatie afgesloten. Dat was omrijden voor veel mensen totdat de weg in oktober weer officieel werd heropend.  De renovatie van de schrijverswijk in Hazerswoude-Rijndijk liep niet overal naar wens van de omwonenden en dat leidde tot stevige gesprekken met de gemeente. In de Dorpsstraat te Hazerswoude-Dorp is begin december eenrichtingsverkeer ingesteld voor vrachtwagens.

Wethouder Breeuwsma heropent de Rijndijk op 6 oktober

Kerken

De Scheepjeskerk en bijgebouwen in Hazerswoude-Rijndijk krijgen een andere eigenaar en er zullen uiteindelijk geen vieringen meer in de kerk plaatsvinden. De Ontmoetingskerk in Koudekerk aan den Rijn is door de PKN verkocht en ook deze kerk krijgt een nieuwe bestemming. Met de opbrengsten daarvan wordt de Brugkerk met een renovatie klaargemaakt voor de toekomst.

Brugkerk in Koudekerk wordt gerenoveerd

Steun voor Oekraïne

Onder het motto ‘Rijnwoude laat Oekraïners niet in de kou staan’  liepen 200 mensen begin februari mee in een door Rotary Rijnwoude georganiseerde wandeling. Met de opbrengst zijn 6 aggregaten gekocht. In Hazerswoude-Rijndijk opent komend voorjaar een nieuwe opvanglocatie. Toekomstige bewoners en omwonenden mochten er in december alvast een kijkje nemen.

Woningbouw

Bouw van de woonwijk Oostvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk is voorlopig weer van de baan. Het onderzoek naar de mogelijkheid om in en om Het Anker 50 appartementen voor starters en ouderen te realiseren is eveneens voorlopig gestrand. In Koudekerk aan den Rijn gaat de plannenmakerij wel door, maar is er nog altijd geen concreet perspectief op woningbouw. In de wijken Nieuw Rein en Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk zijn de eerste bewoners in hun huizen getrokken. Ook de bouw van de volgende fase van de wijk Bentwijck is van start gegaan. Er komen 54 sociale huurwoningen van Habeko wonen in deze nieuwe wijk in Benthuizen. In Westvaartpark worden dat er 96. Het GnephoekBeraad maakt zich grote zorgen om de plannen van de gemeente voor de bouw van woningen in de Gnephoek polder.

Inwoners bekijken het plan voor Het Anker op een informatiebijeenkomst

Gele rijtoer door Hazerswoude-Dorp

Willem van Vliet uit Hazerswoude-Dorp is met pensioen gegaan en zijn werkgever ANWB heeft op indrukkende wijze afscheid genomen met een rijtoer van oude wegenwachtvoertuigen door het dorp.

Willem van Vliet voert de stoet aan op de Harley Davidson met zijspan

Verbinden en ontmoeten

Actief Rijnwoude was ook dit jaar weer actief met vele bekende en nieuwe activiteiten. Het ‘Grijze koppen orkest’ gaf een eerste uitvoering in de grote zaal van de Driehof. In elke kern van Rijnwoude is via Actief Rijnwoude een duofiets beschikbaar gekomen. Ook dit jaar boden inwoners hun erf aan voor het vakantieproject voor mensen die niet op vakantie kunnen. De Zonnebloem afdelingen hebben gezamenlijk een fantastisch uitje georganiseerd bij de stoomtrein Katwijk-Leiden, die speciaal voor de Zonnebloem gasten open ging. En dat was maar een van de vele uitjes die zij in 2023 hebben georganiseerd. Ook de lotenverkoop bracht weer een mooi bedrag in het laatje.  Het Inloophuis en ontmoetingscentrum in Koudekerk aan den Rijn zit onder één dak in De Ridderhof. In de Week van Ontmoeten & Verbinden Rijnwoude is een geslaagd en swingend feest van saamhorigheid georganiseerd in dorpshuis De Som met zo’n 450 bezoekers uit alle dorpen. Het E(nergie)-Team van Actief Rijnwoude wist weer vele inwoners te helpen om energiebesparende maatregelen te treffen. Omdat Actief Rijnwoude al ruim 10 jaar actief is in de dorpen werd in oktober een mooi feest georganiseerd met een ‘muzikale fietstocht’ (zie foto) als hoogtepunt.

Freddie Mercury liefhebber

Houtkunstenaar Rob Verdoorn uit Hazerswoude-Rijndijk stond met zijn beeldje van Freddie Mercury in de veilingcatalogus van Sotheby’s en het bracht ruim 8.000 euro op.

Muziek, kunst en cultuur

Toneelvereniging ‘Onder Ons’ uit Hazerswoude-Rijndijk voerde het toneelstuk Kras op en ‘Ontwikkeling en Vreugd’ uit Hazerswoude-Dorp speelde de komische klucht ‘De bruidzilla gaat los!’ Creatief Rijnwoude organiseerde een expositie in De Som met het werk van de cursisten. Eind maart was er de 23ste editie van de Rijnwoude Live Tour en in juni was er weer een editie van Hoekstock in Koudekerk. Focus hield een expositie fotografie en schilderen in buurthuis De Tas. Het Bernarduskoor bestaat 190 jaar en heeft een aantal optredens tijdens vieringen in de kerk gegeven. Ook de diverse popkoren gaven concerten. Voor klassieke muziek was er extra aandacht in de krant. De Historische Kring Benthuizen heeft de expositie ‘Creatief met Naald en Draad’ georganiseerd. Ook de historische genootschappen van Hazerswoude en Koudekerk lieten met tentoonstellingen en activiteiten van zich horen. De Bietenoptocht in Benthuizen is erkend als immaterieel erfgoed. Levend Erfgoed kwam via hoedjes en zang tot leven op Monumentendag in de Scheepjeskerk. Onze muziekverenigingen en fanfarekorpsen TTH en KNA waren present bij vele evenementen.

Het jubilerende Bernarduskoor treedt op op Monumentendag

Activiteiten voor de Jeugd

Stichting Jeugdwerk Hazerswoude was ook dit jaar weer zeer actief en organiseerde in februari ‘Een nachtje slapen in de bibliotheek’.  Kinderen kunnen er ook leren programmeren bij Coderdojo. De Avond4daagse was in de dorpen ook dit jaar een vaste activiteit waar veel kinderen en hun (groot)ouders met veel plezier hebben meegelopen. Ook de Huttenbouw was in de laatste week van de vakantie vaste prik. De Jeugdtechniekclub Hazerswoude-Rijndijk heeft een zeepkistenrace met zelfgemaakte voertuigen georganiseerd tijdens de Huttenbouw.  Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd in juni stond het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren centraal. De vijfde lustrumeditie van de Junior Triathlon in Hazerswoude-Dorp was een spetterend succes! Groene Hart Rijnwoude heeft het nieuwe schooljaar weer knallend geopend. Op de Kinderuitmarkt in Hazerswoude-Rijndijk konden basisschool leerlingen kennis maken met verenigingen in het dorp.

Groep kinderen die een ‘night at the Library’ van De Som verbleven

Jubilea

In april werd gevierd dat zorginstelling Herbergier in Hazerswoude-Rijndijk al weer 5 jaar een fijne plek is voor ouderen met geheugenproblemen. Voetbalvereniging Hazerswoudse Boys bestond in mei 80 jaar en dat werd een mooi feest. Het 50-jarig jubileum van jongerencentrum ’t Stek is uitbundig gevierd. Ook de Huttenbouw in Hazerswoude-Dorp kon dit jaar op 50 jaar trots zijn op 50 jaar ervaring. Zwembad De Hazelaar vierde ook feest, want het bad draaide dit jaar al 30 jaar op vrijwilligers. Pleyn68, het dorpshuis in de Groenendijk, bestond heeft het 25-jarig bestaan gevierd met een mooi activiteitenprogramma. Vijf jaar ‘Gezellig Eten’ in De Juffrouw is gevierd en Univé kookte er voor de gelegenheid ook voor de vrijwilligers. Shantykoor Het Groene Hart gaf een jubileumconcert in De Ridderhof in Koudekerk. Vereniging Vogelvreugd heeft een geslaagde jubileumtentoonstelling georganiseerd.

50 jaar Huttenbouw in Hazerswoude-Dorp

Activiteiten voor iedereen

De gemeente heeft een fiks bedrag ter beschikking gesteld aan Zwembad De Hazelaar dat daardoor in april weer haar deuren kon openen. Maar voor De Hazelaar en het PWA-bad is niet alleen geld een probleem, maar ook het teruglopend aantal vrijwilligers. Dus meld je in 2024 aan om te komen helpen onze prachtige openluchtbaden met elkaar te blijven beheren. Sporthal De Hil in Benthuizen is verbouwd en feestelijk heropend. SV Bernardus organiseerde voor de 2e keer een uitdagende Dorpskwis voor alle inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken. Eind augustus was er weer een gezellige jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp waar de regen zich af en toe wel liet zien. Wie van ronkende trekkers houdt, kon zijn lol weer op bij Trekkertrek. De oprichters van het drukbezochte evenement  kregen een lintje van de burgemeester voor al hun inzet.

Scholen

In april werd de eerste paal voor een nieuwe brede school in Benthuizen geslagen. De school met de Bijbel en OBS Arnoldus van Os gaan in het voorjaar samen naar dit nieuwe gebouw. Basisscholen De Rank en de Rijnschans uit Koudekerk aan den Rijn zijn eveneens samen sterker verder gegaan als SWS Meerwaarde. De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk presenteerde haar nieuwe succesvolle leerprogramma ‘Breinkrachten’. Scholengemeenschap Groene Hart Rijnwoude organiseerde eind van het jaar het adventsproject ‘(N)u zijt wellekome’ en ‘Heel Rijnwoude bakt 2023’

Misschien ook interessant?

Sorry, er zijn geen berichten gevonden.

Advertenties