Inwoners, ondernemers en overige stakeholders overwegend positief over kleine windmolens

De inwoners, (agrarische) ondernemers en overige stakeholders die over kleine windmolens hebben meegedacht en gepraat hebben geen of nauwelijks bezwaar tegen de komst van kleine windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Wel moet de gemeente expliciet rekening houden met een aantal randvoorwaarden: er zijn wensen over maatwerk, landschapskwaliteit, lokale opwek en minimale impact voor de omgeving. Ook is er behoefte aan duidelijk en snel beleid en heldere communicatie vanuit de gemeente. Dit blijkt uit het verslag van het participatieproces dat Gemeente Alphen aan den Rijn heeft doorlopen met inwoners, (agrarische) ondernemers en overige stakeholders (zoals dorpsoverleggen, belangenverenigingen, de energiecoöperatie en natuur- en milieuorganisaties).

Veel boeren en andere ondernemers willen duurzame energie opwekken om hun bedrijven duurzamer te maken. Dit kan onder andere (naast het plaatsen van zonnepanelen) door het plaatsen van kleine windmolens op boerenerven en bedrijventerreinen. Om dat mogelijk te maken gaat de gemeente hiervoor beleid opstellen. Het college heeft in eerste instantie uitgangspunten voor beleid vastgesteld. Op basis hiervan is een participatieaanpak opgesteld om de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en overige stakeholders over kleine windmolens mee te nemen in het opstellen van het beleid over kleine windmolens.

Beleid kleine windmolens naar de raad

De opbrengsten van het participatieproces gaat de gemeente verwerken in het concept beleid voor kleine windmolens. Naar verwachting wordt dit beleid eind maart 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Als het beleid straks vastgesteld is, is een initiatiefnemer bij de aanvraag voor een kleine windmolen verplicht om zelf ook een participatietraject te doorlopen met stakeholders in zijn directe omgeving. 

Schone en duurzame energie

De gevolgen van klimaatverandering pakt Gemeente Alphen aan den Rijn aan door energie in de toekomst op een schone en duurzame manier op te wekken. Kleine windmolens op boerenerven en bedrijfsterreinen leveren hieraan een positieve bijdrage door reductie van Co2-uitstoot. 

Verslag opvragen

Wilt u het volledige verslag van het participatieproces over kleine windmolens ontvangen? Stuur dan een mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. Ook als u vragen heeft over het beleid over kleine windmolens of het participatieproces, kunt u een mail sturen. 

Misschien ook interessant?

Advertenties