Informatieavond tijdelijke huisvesting Hazerswoude-Dorp leverde meer vragen dan antwoorden op

Inwoners van Hazerswoude-Dorp die woensdag 7 juni de bijeenkomst in De Juffrouw over tijdelijke opvanglocaties bijwoonden, zullen met meer vragen dan antwoorden de deur zijn uitgelopen. Op een rommelig verlopen avond slaagde de gemeente er niet in om meer duidelijkheid te geven over waar en waarom er nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers moeten komen.

De informatiebijeenkomst was door de gemeente georganiseerd als vervolg op de oproep vanuit het college aan inwoners om met nieuwe locaties voor tijdelijke huisvesting te komen. De oproep volgde na een uiteindelijk teruggetrokken plan van de gemeente om aan de Voorweg en Zuidsingel in Hazerswoude-Dorp tijdelijke huisvesting te plaatsen. Ruim honderd inwoners kwamen op de informatieavond in het dorpshuis af.

Katjespolder Hazerswoude-Dorp (Foto: Jan Luuk van Dijk)

Afstudeerproject als beoordeling locatie zorgt voor hoongelach

Onder leiding van een bijzonder strenge gespreksleidster trapte wethouder Schotanus de avond in dorpshuis De Juffrouw af. De wethouder vertelde waarom er twintig tot dertig tijdelijke woningen voor ongeveer zestig mensen in het dorp worden gezocht. De wethouder liet de rest van de avond over aan zijn ambtenaren. Uit alle suggesties voor locaties van inwoners waren negentien locaties voorgesteld in Hazerswoude-Dorp. Drie locaties waren hierbij als beste uit de bus gekomen, twee plekken aan de Katjespolder en één tegen Benthuizen aan, de Westzijdeweg.

Waar de avond relatief rustig begon, veranderde de toon en sfeer halverwege. De locaties aan de Katjespolder leken op weinig bezwaren te stuiten bij inwoners. Dat veranderde toen de gemeente de beoordeling van de locaties toelichtte. Alle locaties had de gemeente beoordeeld aan de hand van een ‘quickscan’. De quickscan was volgens de gemeente een afstudeerproject van een student. Of andere gemeenten ook gebruik maken van deze quickscan kon de gemeente niet zeggen. Het leidde tot hoongelach onder inwoners, maar ook tot zorgen.

Om de beschikbaarheid van voorzieningen (supermarkten, bushaltes etc.) te meten, maakt de quickscan bijvoorbeeld gebruik van de site huispedia.nl, een soort Funda. Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing om de locaties goed te beoordelen, leidde tot ongemak in de zaal. “Misschien is niet elke locatie even goed gemeten”, erkende een ambtenaar van de gemeente. Wat voor verdere onrust onder inwoners zorgde. Klopten de beoordelingen van de locaties dan wel, vroegen veel bezoekers zich af.

Meer onbegrip over proces dan over locaties

Het vervolg van de avond verliep erg rommelig. Halverwege bleek dat de gemeente op zoek is naar één locatie voor tijdelijke huisvesting. Waar veel mensen dachten dat de drie potentiële locaties gebruikt zouden gaan worden. Ook over de duur van vijftien jaar voor de tijdelijke huisvesting werd flink gesteggeld, vijftien jaar voelde voor veel mensen als permanent en vermoeden dat de huisvesting nooit meer weg zal gaan. Daarnaast was er veel onbegrip over waarom er toch aan de randen van het dorp gebouwd mag worden, ondanks alle strenge richtlijnen van de provincie en de gemeente zelf.

De potentiële locaties in de Katjespolder en de Zijdeweg moeten overigens nog verder onderzocht worden op haalbaarheid, gaf de gemeente aan. Waardoor het onduidelijk was in hoeverre de locaties nu echt definitief zijn. Om stipt negen uur, terwijl er nog inwoners klaar stonden met vragen, kapte de gesprekleidster de bijeenkomst af. Wat het vervolg van de gemeentelijke zoektocht nu is, bleef onduidelijk. Waardoor veel inwoners de bijeenkomst morrend verlieten, met meer vragen dan antwoorden.

Misschien ook interessant?

Advertenties