Informatieavond GL/PvdA in Koudekerk

Afgelopen maandag 4 maart organiseerde Groenlinks/PvdA een informatieavond voor inwoners van Koudekerk aan den Rijn in VTC De Ridderhof. Er was maar weinig belangstelling: zes (bestuurs)leden van GL/PvdA (waaronder fractievoorzitter GL, José Huls) met drie inwoners van Koudekerk.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • De herrie van overkomende vliegtuigen van luchthaven Schiphol. De Gemeente Alphen werkt samen met omliggende gemeenten om dit aan te kaarten en coöperatief hier iets aan te doen om dit te minderen.
  • Er zal worden onderzocht of de mogelijkheid bestaat om een (voedings)kabel te leggen van de Ridderhof naar het PWA-bad.
  • Ook bij GL/PvdA is het duidelijk dat de woningbouw dé belangrijkste uitdaging is voor dorpskern Koudekerk. Er wordt nagevraagd bij wethouder van As wat daarvan op dit moment de status is. Tevens wordt gekeken of er meer mogelijkheden zijn voor woongemeenschappen met betaalbare woningen op agrarische erven.
  • Bij GL/PvdA is men zich er ook bewust van dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid van zowel automobilisten als fietsers (e-bikers, snorfietsers, racefietsers) op de Hoogewaard te waarborgen. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk teneinde dit te kunnen garanderen.

Bovenstaande punten zullen in de eerstvolgende raadsvergadering ter tafel worden gebracht.

Misschien ook interessant?

Advertenties