Stichting Dorpsoverleg Benthuizen

Benthuizen is een vitaal dorp met relatief veel grote en kleine ondernemers en een actief maatschappelijk middenveld van verenigingen en stichtingen op cultureel, sportief en kerkelijk terrein.

Benthuizen is echter ook een van de kleinste kernen in de nieuw gevormde gemeente na de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Hierdoor bestaat de kans dat het geluid van Benthuizen onvoldoende te horen is bij de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en hun ambtenaren. Vandaar dat in 2012 een particulier initiatief van inwoners van Benthuizen is ontstaan tot de oprichting van een Dorpsoverleg Benthuizen (eerder bekend als Burgerplatform Benthuizen, BPB).
Dit is een vervolg op de Benthuizer Klankbordgroep welke zich in 2011 bezig heeft gehouden met de vraag of het dorp Benthuizen bij de nieuw te vormen gemeente zou moeten behoren of bij de gemeente Zoetermeer.