Historische Kring Benthuizen

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de kern Benthuizen in het bijzonder. Voorts bevordert zij het behoudt van objecten, die uit geschiedkundig oogpunt als waardevol zijn te beschouwen. Hiertoe worden lezingen, PowerPoint voorstellingen gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook organiseren wij excursies naar musea en andere gebouwen of werken van historische betekenis

Contact

Oudheidkamer ‘De Negen Turven’
Dorpsstraat 139, Benthuizen
De Winkel van Sinkel is geopend op zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Inlichtingen telefonisch via 079-3313705