Opinie: het toekomstige station Hazerswoude-Rijndijk

Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie en ProRail zijn niet bereid om 10 miljoen extra neer te leggen voor het toekomstige station Hazerswoude-Rijndijk op een totaal van 70 miljoen. Ze zijn wel bereid om 70 miljoen neer te leggen voor een slecht plan, maar niet om 10 miljoen extra neer te leggen om dit plan gewoon gelijk goed en toekomstbestendig uit te voeren.

Foto Michel Looijenstein

Laat me dit uitleggen:

In 2016 is er door de raad na een behoorlijk uitdagende periode gestemd over het toekomstige station Hazerswoude-Rijndijk. Eindelijk, want hier werd al zo’n 40-50 jaar over gesproken. Echter, een dergelijk project duurt lang en er zijn in de tussentijd heel veel zaken veranderd of staan te veranderen. Er zijn bijvoorbeeld alleen al in Hazerswoude-Rijndijk 400 woningen bijgekomen en er is besloten om een zogenaamd Transferium bij dit station te plaatsen. De huidige situatie en het voorstel verdient het om volledig opnieuw beoordeeld te worden, opnieuw de gemeenteraad in te gaan en verdient de juiste investering.

Als je kijkt naar de ideale ligging van dit toekomstige station en het feit dat dit een transferium gaat krijgen en een meerlaagse parkeergarage met naar alle waarschijnlijkheid gratis parkeren, zal dit een serieus verkeersaanzuigende werking gaan krijgen. Voor iedereen uit Alphen West, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen, Zoeterwoude, Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, gaat dit station de meest logische plek zijn om hun treinreis te starten en eindigen. Tel daar binnenkort de Gnephoek met minimaal 5000 huizen bij op die de Maximabrug overvliegen, stukje N11 pakken en gelijk op het station staan…

Echter, in alle wijsheid van de gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie en ProRail, wordt nu hard aangestuurd op een gelijkvloerse overgang, want  zo wordt gezegd “we hebben niet meer geld”.

We gooien daarentegen wel bakken met geld over de balk door het maken van domme fouten en verkeerde inschattingen…

Beseffen deze mensen wel dat er in Boskoop en Hazerswoude-Dorp verkeersknelpunten zijn waar al jaren over gesproken wordt en door complexiteit en besluiteloosheid nog steeds geen oplossing voor is? Beseffen deze mensen wel dat we het met het huidige plan voor het toekomstige station Hazerswoude-Rijndijk nog eens dunnetjes over gaan doen?

Iedere 10 minuten gaan deze spoorbomen dicht, iedere 10 minuten kan het verkeer de N11 niet af of op en zal opstoppingen en gevaarlijke situaties gaan geven zoals de N11 bij Bodegraven, in de spits zal het verkeer wat eindelijk Hazerswoude-Dorp heeft weten te passeren gelijk weer in de rij aanschuiven bij dit knooppunt en vice versa, de mensen uit de Rhynenburch en Westvaartpark kunnen hun wijk niet normaal verlaten en mensen gaan sluiproutes zoeken (de Rijndijk gebruiken die juist verkeersluw zou moeten gaan worden of de wijk in richting de school met spelende en overstekende kinderen).

Tijdens de inloopavond op 15 juni liet ProRail trots zien dat er misschien wel een parkeergarage met meerdere lagen gaat komen tot wel 275 parkeerplaatsen! Op de vraag hoe ze tot dit aantal gekomen waren en of ze op de hoogte waren van alle bovenstaande zaken, moesten ze het antwoord schuldig blijven.

De keuze om even de wijk ernaast in te schieten om te parkeren lijkt ook erg interessant gezien allerlei ontsluitingen en paadjes die dat wellicht zelfs stimuleren… Wat is het plan om dit te ontmoedigen, anders dan bijvoorbeeld parkeervergunningen uit te gaan delen in de wijk die al heel snel verheven zal gaan worden tot een extra vorm van belastingheffing voor een tweede auto of visite..? Er is geen plan!

Het Dorpsoverleg heeft diverse voorstellen gedaan zoals bijvoorbeeld om e.e.a. verdiept aan te leggen. Dit zorgt voor minder (geluid)overlast (zeker met de grotere hoeveelheid treinen en wellicht toekomstig dubbelspoor), tast de omgeving visueel minder aan voor de direct omwonenden en maakt het mogelijk om ongelijkvloers te gaan kruisen wat in 1 klap het doorstromingsprobleem zou oplossen of ten minste tot een minimum zou beperken. Ook ProRail was gecharmeerd van dit voorstel gaven ze zelf aan.

Het Dorpsoverleg heeft een enquete gehouden en een groot deel van de directe omwonenden sluit zich bij deze voorstellen aan. Ze worden nog wel beleefd te woord gestaan, maar wordt ook wel duidelijk gemaakt dat het gewoon niet gaat gebeuren en het dus ook geen zin heeft hier nog op aan te sturen.

Dus Provincie Zuid-Holland, College van B&W, ProRail, maar ook zeker Raadsleden, bezint eer ge begint en zorg dat er een écht toekomstbestendig plan komt gebaseerd op veiligheid en doorstroming. In dit geval gaat goedkoop duurkoop worden en zijn de inwoners (die dit uiteindelijk allemaal zelf betalen) de pineut.

Inwoners, spreek jullie gemeente en Raadsleden hier op aan!

Bart de Vreede, Hazerswoude-Rijndijk


Eerder over dit onderwerp:
Informatieavond Hazerswoude-Rijndijk (16 juni 2023)
Station Hazerswoude-Rijndijk in 2026 gerealiseerd (12 juni 2023)

Misschien ook interessant?

Advertenties