Het Groene Venster van Hazerswoude-Rijndijk

Bewoners maken zich sterk voor behoud van de panoramische doorkijk

In Hazerswoude-Rijndijk ligt een gebied dat bekend staat als ‘Het Groene Venster’. Het heeft bijzondere cultuurhistorische waarde volgens provincie en gemeente. De bewoners van dit gebied hebben in het licht van deze status een onderzoek laten uitvoeren om te kijken hoe de waarde van dit gebied ook in de toekomst kan worden behouden en zelfs versterkt.

De bewoners hebben het onderzoeksrapport op 20 januari aangeboden aan het college van b&w en aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

De Provincie Zuidholland noemt het gebied in haar Omgevingsvisie ‘een cultuurhistorisch kroonjuweel’ met hoge archeologische waarde. De gemeente Alphen aan den Rijn erkent het gebied als ‘middeleeuws agrarische veenontginning’ waarop vanaf de Oude Rijn een ‘venster met panorama over het open veenweidegebied’ behouden moet blijven. Het gebied ligt ten westen van de Gemeneweg tussen de huisnummers 95 en 109 en maakt onderdeel uit van de Limes (grens van het Romeinse rijk).

“Uit het rapport wordt duidelijk dat het een Buitengewoon Waardevol en beschermwaardig gebied betreft,” melden de opdrachtgevers van het onderzoek. “Onlangs is ook bekendgemaakt dat er aan de rand van het Groene Venster waardevolle vondsten van de Romeinse Limes zijn gedaan. Wij verzoeken de gemeente daarom mee te werken aan behoud en versterking van het venster door de groenbestemming te bestendigen met als extra toegevoegde waarden: landschap, Limes en biodiversiteit. Wij hopen dat de gemeente samen met bewoners en andere sympathisanten in overleg wil treden met de grondeigenaren om te zoeken naar concrete realisatiemogelijkheden.”

Diverse organisaties ondersteunen de conclusies van het rapport, zoals de Stichting Groene Hart, Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland, IVN Alphen aan den Rijn, de dorpsoverleggen van Hazerswoude-Rijndijk, Leader+ Hollandse Plassen en het Historisch Museum Hazerswoude.

Misschien ook interessant?

Advertenties