Het boomkwekerij museum bestaat 50 jaar

Dit jaar bestaat het in Boskoop gevestigde Boomkwekerijmuseum 50 jaar. Wat ooit begon als een verzameling van verhalen en materialen is uitgegroeid tot een officieel geregistreerd museum. In het jubileumjaar slaan we een bladzijde om en kijken we vooral naar de toekomst.

Op donderdag 15 februari was de officiële aftrap van het jubileumjaar. In aanwezigheid van de Wethouder Cultuur, Erfgoed en Groene Hart Anouk Noordermeer, van sponsoren en andere genodigden keek museumvoorzitter Michiel Gerritsen kort terug op de achterliggende periode. Hij bedankte de vrijwilligers, sponsoren en vrienden van het museum voor hun vaak jarenlange betrokkenheid. Het museum draait immers volledig op hun inzet en bijdragen.

De toekomstplannen heeft het Boomkwekerijmuseum vastgelegd in een Bidbook. De komst van de Tuinen van Boskoop biedt het museum de mogelijkheid om te groeien en zo toekomstbestendig te worden. Het museum wil daarvoor binnen de Tuinen van Boskoop, direct naast het huidige museum, een Educatief Centrum te realiseren. Michiel Gerritsen geeft aan nog op zoek te zijn naar “maatschappelijke investeerders” die deze uitbreiding mede mogelijk moeten maken. Het museum op zoek naar talent en vrijwilligers die een rol binnen het museum willen vervullen om de groei mogelijk te maken.

Het eerste exemplaar van het Bidbook met de toekomstplannen is tijdens deze bijenkomst door Michiel Gerritsen uitgereikt aan Wethouder Noordermeer.

Zij memoreert de wereldwijde faam van de Boskoopse kwekerijen en geeft aan bijzonder trots te zijn om dit museum binnen de gemeente te hebben. De gemeente wil graag samen optrekken met het boomkwekerijmuseum om de plannen te realiseren. Als eerste aanzet krijgt het museum een bijdrage in de groene aankleding van het toekomstige museumplein.

Het museum kan de toekomstplannen op eigen kracht financieren en start daarom een crowdfunding actie Via een QR code op de website en enkele banners binnen de gemeente kunnen potentiele sponsoren zich melden en partner of vriend worden van het museum worden.

Misschien ook interessant?

Advertenties