Herstructurering Dorpsstraat Benthuizen toch in 2026 van start

Eind oktober kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader  van het  ‘Gebiedsgericht Werken’. Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen.
 
Een van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de herstructurering van de Dorpsstraat naar 2028. Door het dorpsoverleg werd deze avond duidelijk gemaakt dat zij dit onacceptabel vond en kreeg hiervoor veel bijval van de aanwezigen.
 
Na deze avond en na diverse overleggen met de betrokken wethouders heeft dit geleid tot een positief resultaat. De herstructurering zal nu volgens planning plaatsvinden in 2026. 
 
Meer informatie over andere onderwerpen kunt u vinden op de website van het dorpsoverleg Benthuizen.

Misschien ook interessant?

Advertenties