Heel interessante Turven

Vondel zei het in zijn Gijsbrecht zo kernachtig: ‘de liefde tot zijn land is ieder aangeboren!’ Een eenvoudige variant op zijn mantra is: ‘de liefde tot zijn dorp is ieder aangeboren!’

Gelukkig kent ‘ons Rijnwoude’ drie gezelschappen die onze belangstelling voor het verleden levend houden: Historisch Genootschap (Koudekerk aan den Rijn), Historische Kring (Benthuizen) en Historisch Museum (Hazerswoude).

Donatie

De Lionsclub Rijnwoude geeft elk jaar een donatie aan een vereniging, kring of organisatie die zich verdienstelijk maakt voor één van de drie kernen van het voormalige Rijnwoude; op wat voor manier dan ook.

Ditmaal mocht Lion Paul Maris een cheque overhandigen aan de Historische Kring Benthuizen. De ‘Kring’ is gevestigd in de Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ (Dorpsstraat 139) en ze geeft driemaal per jaar een mooi geïllustreerd én interessant blad uit: ‘Benthuizer Turfjes. (In het wapen van Benthuizen staan negen turfjes.) Miel Bregman, enthousiast en deskundig bestuurslid van de Kring, begroette ons in de oudheidkamer en stelde de andere bestuursleden aan de Lions voor

Uiteraard krijgen De Negen Turven support van enthousiaste vrijwilligers die hulp bieden in de koffiekamer, die de Winkel van Sinkel runnen , die assistentie verlenen aan de werkgroep historie, die – kortom – de zaak draaiende houden.

De Oudheidkamer is geopend op woensdag- en zaterdagmiddag en als u nog meer informatie wilt, kijk dan eens op de website: www.historischekringbenthuizen.nl

Napraten

Na de uitreiking van de cheque konden de Lions nog even praten met het bestuur van de Kring en ze kwamen tot de conclusie dat de gift in goede handen terecht is gekomen. Hoe je het ook wendt of keert… aan zo’n oudheidkamer zijn altijd kosten verbonden: er hangt een moderne beamer, er is een prachtig scherm, er wordt jaarlijks gewerkt aan een werkelijk heel mooi blad en dat moet allemaal onderhouden én betaald worden.

Ik zou de Benthuizenaren willen toevoegen: zorg ervoor dat ’de Turven’ nog lang hun Kring in stand kunnen houden. Het lidmaatschap kost u 15.00 euro en daar krijgt u het nodige voor terug.

Op Koningsdag (27 april 2024) kunt in de Oudheidkamer terecht voor een leuke quiz inzake Benthuizen en de omgeving. En natuurlijk is er een prijs te winnen. Het bestuur van de Kring hoopt u op die middag te ontmoeten.

Het moge duidelijk zijn dat de Lions tevreden huiswaarts keerden: in dat mooie gebouwtje naast de imposante molen De Haas straalt de liefde voor Benthuizen je tegemoet!

Misschien ook interessant?

Advertenties