Veranderingen bij Actief Rijnwoude

Niet alleen wat betreft het aanbieden van activiteiten en diensten is Actief Rijnwoude een dynamische organisatie, ook wat betreft kantoorlocatie en bestuurssamenstelling verandert er veel.

Zo hadden wij besloten ons kantoor in Dorpshuis de Juffrouw per 01-01-2024  te verlaten.  We zouden voorlopig meer gaan thuiswerken. In december kregen we echter de mogelijkheid om ruimte te huren elders

Per 01-02-2024 zitten wij nu op de 1e verdieping van locatie de Egelantier, raadhuisplein in Hazerswoude Dorp. Daar hebben wij dus ons kantoor en hebben tevens de mogelijkheid om vanuit de 1e verdieping allerlei bijeenkomsten en activiteiten aan te bieden. Locatie is te bereiken via een lift en via de trap.

Daarnaast hebben er in ons bestuur veranderingen plaatsgevonden. Het bestuur van Actief Rijnwoude heeft er 2 leden bij. De reden hiervan is omdat de Raad van Toezicht is opgeheven. Daarnaast was er behoefte (nu we steeds groter en belangrijker worden) het bestuur uit te breiden zodat er ook meer kennis kan worden gedeeld. Verheugd zijn we dus dat Diana Baak en John van Straelen onze nieuwe bestuursleden zijn. Diana zal zich o.a. bezighouden met publiciteit, John zal zich vooral gaan bezig houden met het verder ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid. Het bestuur bestaat dus nu uit de volgende personen:

  • Frans Ebben, voorzitter
  • Joost Schoonwater, penningmeester
  • Margot Elzinga, secretaris
  • Diana Baak, publiciteit
  • John van Straelen, vrijwilligersbeleid

Misschien ook interessant?

Advertenties