Groene Hart Koerier – 3 mei 2023

Er zijn vier schetsen van een tunnel onder de Gemeneweg gepresenteerd op een inwonersbijeenkomst waar beperkt belangstelling voor was. Wat zijn de criteria waarop de gemeente door inwoners ingediende alternatieven voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers gaat beoordelen? SV Bernardus als locatie voor een nieuw dorpshuis Hazerswoude-Rijndijk heeft de voorkeur. Schouls neemt Jeugd Techniek Club Rijndijk onder haar hoede. Koningsdag was weer één groot feest in de dorpen. Brandweer Hollands Midden is in een nieuw uiterlijk gestoken. De eerste bluspakken gingen naar Koudekerk. Het onderhoudswerk aan de Rijndijk loopt op schema, waarvan een update. Twee inwoners zijn in de lintjesregen ‘geridderd’.

Lalau
Cropped De Egel Logo 2048x1394
Ammerlaan
Loopcentrum 200200 Groenehartkoerier 06092022 1