Groene Hart Koerier – 19 april 2023

De eerste paal van Brede School Benthuizen is geslagen en als het volgens plan loopt, zitten de scholen er samen met kinderopvang volgend jaar om deze tijd in (zie foto). Er worden vrijwilligers gezocht voor het begeleiden van de Avondvierdaagse 2023 in Hazerswoude-Rijndijk. De Historische Kring Benthuizen heeft een nieuwe expositie “Creatief met Naald en Draad”. Nieuw bij Creatief Rijnwoude zijn de “thematische ommetjes”. Hazerswoude-Dorp en Benthuizen zijn in gesprek met de gemeente voor een gedragen oplossing voor de tijdelijke woningen voor spoedzoekers op hun grondgebied. Prins Willem Alexander bad opent deuren op 29 april en start verkoop abonnementen. Buurman & Buurman zijn in actie om u te helpen met energiebesparing. Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost heeft een enquête onder de inwoners uitgezet. Niet vergeten in te vullen!

Lalau
Cropped De Egel Logo 2048x1394
Ammerlaan
Loopcentrum 200200 Groenehartkoerier 06092022 1