Groene Hart Koerier – 18 januari 2023

De krant gaat binnenkort een enquête onder de lezers houden over wat u goed vindt aan de krant en wat er zou kunnen verbeteren. Ook peilen we hoe onze lezers tegenover een eventueel digitale toekomst staan. Er is onrust in Hazerswoude-Dorp Oost ontstaan naar aanleiding van de plannen voor een aquaduct onder de Gouwe en de aan te leggen toegangswegen er naartoe. Da Costapark: een nieuw dorpshart voor Hazerswoude Rijndijk? Er is een geweldige respons gekomen op de oproep voor materialen en vrijwilligers van de BTC-club. De Buurtbus heeft een proefrit gemaakt om het traject tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop te verkennen. Het eindconcert van het basisschoolproject Wieger wordt wakker was een succes. Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Groenendijk heeft een enquête onder de inwoners gehouden en de resultaat aan de wethouder overhandigd (zie foto). Conclusie: de inwoners Groenendijk zijn dik tevreden over hun leefomgeving, maar er blijft nog wel wat te wensen over…

Lalau
Cropped De Egel Logo 2048x1394
Ammerlaan
Loopcentrum 200200 Groenehartkoerier 06092022 1