Fusie van basisscholen Koudekerk een feit

Openbare basisschool De Rijnschans en CBS De Rank in Koudekerk aan den Rijn zullen gefuseerd zijn vanaf 1 augustus dit jaar. Om de beweegredenen te weten te komen waarom deze fusie tot stand kwam ging GHK in gesprek met de directeur van de Rijnschans, Eveline Vos, die tevens de directeur zal worden van de 2 scholen samen.  

Eveline Vos , geboren en getogen in Koudekerk, is een pur sang onderwijzer met onderwijzersbloed door haar aderen aangezien haar beide ouders, inmiddels met pensioen, ook hun carrière in het onderwijs hadden. Sinds 2020 is Vos werkzaam op De Rijnschans en zal vanaf komend schooljaar de nieuwe directeur worden van dé nieuwe school in Koudekerk.

Eveline Vos

Waarom deze fusie?

Het waarom van deze fusie legt Vos vakkundig uit. De belangrijkste reden is dat het dorp in snel tempo vergrijst waardoor op beide scholen minder kinderen zich aanmelden . Nieuwbouw is er niet of nauwelijks de komende jaren waardoor jonge gezinnen niet naar Koudekerk komen.   Om het onderwijs goed te kunnen organiseren hebben basisscholen een omvang van mimimaal 225 leerlingen nodig volgens de onderwijsraad, een norm waar zowel de Rank als de Rijnschans niet aan voldoen. Door de fusie ontstaat er een school van zo’n 300 leerlingen. Dit geeft een stabiele basis voor een gezonde onderwijskundige, organisatorische en financiële toekomst. Er is meer ruimte voor een divers onderwijsaanbod en de daarbij behorende expertise van leerkrachten en ondersteunend personeel. De intentie van deze fusie werd genomen door de onderwijsorganisatie WijdeVenen waar De Rank onder valt en Morgenwijzer waar De Rijnschans tot behoort. De besturen van deze 2 scholen zijn met elkaar in gesprek gegaan en overeen gekomen dat het nu tijd was om samen te gaan om het onderwijs in Koudekerk sterk te houden. Vos ondersteunt deze fusie van harte, gepassioneerd legt ze uit dat het eigenlijk gek is dat er twee scholen zijn in Koudekerk, waarvan veel kinderen vriendjes zijn met elkaar, sporten en naar het zwembad gaan, plus het gegeven dat het onderwijs van beide scholen niet eens veel verschilt van elkaar. 

Wordt er een nieuwe school gebouwd?

Beide scholen hebben nu groep 1 t/m 8 , dit gaat betekenen dat in de nieuwe situatie op de locatie van De Rijnschans aan groep 1 t/m 3 onderwijs gegeven gaat worden en op de locatie van De Rank aan groep 4 t/m 8 . Jammer is het wel dat er niet een geheel nieuwe school gebouwd wordt waar alle leerlingen in kunnen. Geruchten doen de ronde dat de Rijnschans verdwijnt voor nieuwbouw maar Vos kan verzekeren dat daar nu geen sprake van.  Natuurlijk heeft dit nadelen voor de organisatie , de leerkrachten en kinderen bevinden zich op 2 locaties die je als directeur zijnde  heel graag allemaal samen zou hebben op één plek, maar helaas zit dat er voorlopig niet in, ook voor Vos geldt dat zij op iedere locatie een werkplek zal hebben.                                                 

Hoe gaat de nieuwe school heten?

Op dit moment wordt de kleuren van beide scholen zo aangepast dat ze er hetzelfde uitzien, twee gebouwen maar wel één school met dezelfde uitstraling, ook wordt er op volle kracht gewerkt op de IT afdeling om ook dat in goede banen te leiden. Op 30 juni a.s. wordt er ritueel afscheid genomen van beide scholen en zal het bord onthuld worden met de nieuwe naam van de school. Vos gelooft heel erg dat de school een gemeenschap is in de gemeenschap Koudekerk, het is heel erg mooi dat het nu echt één is en we als school het dorp willen betrekken bij ons lesgeven en alle activiteiten die wij ontplooien, met andere woorden, de fusie biedt legio nieuwe kansen !

Misschien ook interessant?

Advertenties