Gerlof Oudega

Op 25 januari is Gerlof Oudega uit Benthuizen overleden. Hij was vanaf juni 2004 tot juni 2014 secretaris van de Stichting Korenmolen De Haas.

Kort na zijn aantreden moest hij voluit aan de bak voor het heropenen van de molen na het vervangen van de fundatie. Hij was een collegiaal bestuurder met expertise, visie en daadkracht. Medio 2014 zag hij zich genoodzaakt terug te treden uit het bestuur van de stichting wegens verminderde mobiliteit, waardoor hij zich niet meer goed in staat voelde zijn functie voluit uit te uitoefenen. Vanwege zijn grote verdienste voor Korenmolen De Haas heeft het bestuur in september 2014 unaniem besloten hem te benoemen tot erelid van de stichting. Tot zijn overlijden bleef hij de gang van zaken bij De Haas met veel belangstelling volgen.

Gerlof Oudega was in de periode, dat hij secretaris was bij Korenmolen De Haas, als adviseur ook nauw betrokken bij de overdracht van Rijnenburgermolen in Hazerswoude Rijndijk en molen Nieuw Leven in Hazerswoude Dorp. Deze molens waren destijds eigendom van de gemeente Rijnwoude en zijn overgedragen aan daartoe eind 2013 opgerichte zelfstandige beheersstichtingen.

Gerlof Oudega is 81 jaar geworden.

Advertenties